תלמוד

מדרש אהוב עלי ביומא סט

הדף היומי של אתמול (יומא סט:) הביא את אחד המדרשים האהובים עלי ביותר. הנה הוא לפניכם בתרגום + פירוש:
truth2
אמר ר' יהושע בן לוי: למה נקרא שמם של אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה [= מה עשה אותם "גדולים"]? [התשובה:] משום שהחזירו עטרה ליושנה [בקשר לקב"ה]. שהרי בא משה רבנו ואמר "האל הגדול, הגבור והנורא" (דברים י, יז) [ובכך קבע את תאריו של הקב"ה].

והנה בא ירמיה הנביא ואמר [לעצמו]: גויים [=חיילי נבוכדנצר] מקרקרין [=הורסים, או מסתובבים כאדונים] בהיכלו [=בבית המקדש], אז איפה בדיוק ה"נוראות" שלו?. [הגיע למסקנה שהאל כנראה אינו נורא,] ולא אמר בתפילתו "נורא" ["האל הגדול והגיבור" – ירמיה לב, יח]. אחריו הגיע דניאל ואמר: גויים [=יוונים] משעבדים את בניו, אז בדיוק עושה אותו כזה גיבור? לא אמר בתפילתו גיבור ["האל הגדול והנורא" – דניאל ט, ד].

ואז באו הם [=אנשי כנסת גדולה], ואמרו: אדרבה, זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים [=זו גבורתו, שהוא מצליח להתאפק ולא להעניש את הרשעים שהחריבו את ביתו ושיעבדו את עמו]. ואלו הם נוראותיו, שהרי אם לא היו יודעים שהוא גם מסוגל לכך ומפחדים ממנו, איך אפשר להסביר שאומה אחת בודדת ושנואה [=בני ישראל] יכולה להתקיים בין האומות [העוינות לה]? [כלומר, חכמי כנסת גדולה פירשו מחדש את משמעות התארים האלה, ולכן היו יכולים להשתמש בהם, וכך החזירו עטרתו של הקב"ה ליושנה.]

[אבל רגע, שואלים חכמים,] אם כך אז איך יכול להיות שרבותינו ירמיה ודניאל היו אמיצים מספיק כדי לוותר על התארים האלה, ועקרו תקנה שהתקין לא פחות מאשר משה רבנו בעצמו?? אמר רבי אליעזר: מתוך שיודעו שהקב"ה אמיתי [=ישר, אוהב אמת] הוא, לפיכך לא כיזבו בו [=לא שיקרו בנוגע אליו]. [דהיינו, הנביאים ידעו שעמידה על האמת הולמת את הקב"ה יותר מאשר נאמנות לא ישרה לתקנות שהתקין משה רבנו.]