תיאוסופיה

הרצאה: קרישנמורטי והמסורת של אין מסורת

חי נפשי, אני ממש עכשיו מנסה להפוך את ההרצאה הזאת למאמר אקדמי, והנה היא עלתה לרשת – מדובר בהרצאה מהחורף האחרון (בדיוק מזמן הסופה הגדולה בירושלים) שבה אני מנסה להסביר את דרכו של ג'ידו קרישנמורטי, מההוגים והמורים הרוחניים המעניינים של המאה העשרים, או יותר נכון את ה"מסורת של אין מסורת" שלו. אני טוען שלא מדובר בחידוש של קרישנמורטי, אלא בביטוי נוסף ומובהק לדפוס רוחני שאפשר למצוא בהיסטוריה הנוצרית דווקא, ושקרישנמורטי לא נטש את האגודה התיאוסופית ואת תפקיד המשיח שהיא ייעדה לו בגלל משבר כלשהו, אמוני או חברתי, אלא מפני שהעדיף מסיבות של טעם אישי את המסורת של אין מסורת על המסורת התיאוסופית.