קומיקס

הסתה גועלית כנגד התנועה הרפורמית

הנה פרסומת לקומיקס לילד הדתי, שהתפרסמה בעלון בית הכנסת גילוי דעת, 56, כ"ו אדר התשע"א:

והנה פוקוס על הקומיקס עצמו:

לחצן להגדלה

נעזוב את דמותו של הרב מרדכי אליהו, מפוקפקת כדמות חינוכית ככל שתהיה. אבל האינדוקטרינציה לילדים, דרך קומיקס, כנגד היהודים הרפורמים היא לדעתי דוחה. והעובדה שזה הדף מהקומיקס שבוחרים להציג בפרסומת, לאמור קנו לילדיכם את המוצר הזה כדי שידעו להבדיל מינקות בין יהודים כשרים לכאלה ש"ממציאים"… צריך לא מעט חוסר ביטחון ושנאת חינם בשביל זה.