פורום תקנה

כמה מילים על ההתפתחויות בפרשת אלון

הרב מוטי  אלון מעולם לא הכחיש שדברי פורום תקנה לגביו נכונים. גם הבימים אלה הוא רק מוסר שהיסורים מזככים אותו. את עבודת ההכחשה + הטלת הרפש על פורום תקנה הוא משאיר למקורביו, שעושים עבודה מתלהמת ולא משכנעת בעליל. כל זה גם אחרי שהמשטרה החליטה להמליץ על העמדתו לדין.

ומה על פורום תקנה? מחד, הם מוסרים, הרגשה של הקלה גדולה, שכן הולך ונהיה ברור (למי שעוד השלה את עצמו) שהם לא "הכפישו" או "העלילו" או "חיסלו" או כל מני גוזמאות או הכפשות שכל מני אנשים טרחו להטיל לכיוונם. מאירך, לדעתי חייבת לבוא כאן בדיקה פנימית נוספת, מכיוון אחר.

כי מה שמתברר הוא, כפי שידוע ממקרים רבים, שבמקום שיש התעללות אחת, או מקרה ניצול מיני אחד, יש בדרך כלל יותר, ושברגע שנחשפת פרשה אחת מתגלות אחרות, שכן אנשים שהתביישו או הסתתרו עד כה יוצאים ומוסרים את עדותם. מסתבר מכך שלו היו חושפים חברי תקנה את מעלליו של הרב, או מעבירים את העניין הישר למשטרה כבר אז, היה יכול הדבר להתגלות וצדק היה יכול להתחיל להעשות. ההגלייה למגדל, אם כן, היתה לא במקום.

כמה דברים יכולים לתרץ את ההגליה בכל זאת: מול חברי הפורום לא עמדו מעשים פליליים של אלון, אלא רק מעשים בניגוד להלכה (או סתם מסריחים). במקרה כזה, שכפי הנראה, אני מקווה מאוד, הוא המקרה שלפנינו, אי אפשר לפרסם את העניין רק מתוך ניחוש שיגיעו עדויות נוספות אם כך יעשו. אי אפשר להרוס את שמו של אדם שלא עשה דבר פלילי רק מתוך השערה שהוא אולי עשה דבר כזה וזה ייחשף אם אכן יבואו ויהרסו את שמו.

עוד עניין שצריך להתחשב בו הוא שאם היה הפורום מעביר את העניין הישר למשטרה כבר לפני שנים ובשיא תהילתו של אלון, ההתקפות וההשתלחויות כנגדו היו עוד הרבה יותר גדולות, ואם בסופו של דבר לא היה יוצא מזה דבר, קשה להאמין שהפורום היה יכול להמשיך לתפקד ככלי אפקטיבי בציבור בו הוא נמצא. במקרה כזה, למרות שלכאורה "חייבים" לפנות מהר למשטרה, דבר כזה לא היה חכם, והנזק שיגרם בעקבותיו לפעולתו הברוכה של הפורום (כמקום מפלט כמעט יחידי למתלוננים רבים) יהיה גדול מדי.