ניאוף

הרבנות מנהלת רשימות של חשודות בניאוף

בית המשפט העליון התיר לרבנות הראשית לנהל רשימות של נשים החשודות הניאוף (לינק בתגובות). זאת מפני שהרבנות חייבת מבחינתה לדעת מי נואפת, שכן הנואפת, אם תתגרש מבעלה, אסורה הלכתית לנישואים "לבעל ולבועל", כלומר לגרושה ולמי שנאפה איתו. אז מותר לרבנות על פי חוק לסמן את מי שלהערכת הרבנים המכובדים נואפת.

ואין לי בעיה עם זה. אדרבה, תנהלו רשימות של נואפות, רשימות של בועלי נידות, רשימות של אוכלי שרצים, רשימות של מלווים בריבית, רשימות של מדברי לשון הרע, רשימות של מחללי שבת, רשימות של לא נוטלים ידיים, רשימות של מנאצי שם שמיים, רשימות של אוכלי חמץ בפסח, רשימות של לובשי שעטנז, רשימות של אוכלים בכיפור, רשימות של מערבבי חלב ובשר, רשימות של לא מתפללים, רשימות של לא מניחים תפילין, רשימות של כן מניחות תפילין, רשימות של לא מפרישים מעשר, רשימות של ממזרים, רשימות של מצורעים, רשימות של זבים, רשימות של טמאים, רשימות של לצים, רשימות של אפיקורסים, רשימות של כופרים.

אין לי בעיה עם זה. מותר לכם לבחור את מי לחתן ואת מי לא.
רק תנו לנו לבחור אם להתחתן דרככם או לא.
זה הכל.