משה קצב

כמה מילים מהכיוון האורתודוקסי על פרשת קצב

אני רוצה להביא כאן דברים שכתב יואב שורק בגליון הראשי של מקור ראשון ביום שישי האחרון (31.12). שורק כותב באומץ, ומקשר את מעשיו של קצב להשקפת עולמו. הנה:

שורק כאמור כותב באומץ, אם כי אני לא בטוח עד כמה הוא צודק. אנחנו מכירים מספיק אינטלקטואלים שאיש לא היה מפקפק בתפיסת העולם הליברלית, אנטי-מסורתית ואף הפמיניסטית שלהם שפשעו וחטאו במעשים מכוערים מאוד כלפי נשים. אבל הוא צודק בקריאתו לציבור האורתודוקסי לאמץ, וחלילה לא לדחות, את הערכים הליברליים של החברה המערבית (כמובן שרוב ציבור בעלי הכיפות הסרוגות – להבדיל מרבניו – כבר אימץ אותם מזמן). באופן דומה כותב באותו גליון הרב אברהם גיסר:

גם אני שמעתי את בנו של קצב מדבר על כך שההרשעה מנוגדת ל"מוסר הישראלי", שלכאורה אמור לזכות את אביו האנס. אוי לנו אם זהו באמת המוסר הישראלי. ולוואי שחכמי ההלכה לא רק "יסכימו" בדיעבד להפקדת סמכות הענישה וכו', אלא יראו צורך מלכתחילה לתקן את ההלכה ולהעלותה לרמה המוסרית (והפרגמטית) של מערכת המשפט המודרנית.