מוסר הנביאים

הרב יובל שרלו על מוסר הנביאים

איכשהו רק עכשיו הגעתי אל ההרצאה הזו של הרב שרלו, שהתקיימה בקיץ שעבר בימי העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג – גוש עציון. היא פשוט מעולה. שרלו מציג כאן את השאלה הידועה בדבר דברי הנביאים כנגד הקורבנות ובעד הצדק והמוסר, שהיתה שגורה גם על פיהם של גדולי הציונים בראשית ימי המדינה ולפניה, והיא הערעור הכללי של המצוות בשם המוסר, כלומר: צדקו הנביאים שצריך רק להיות בני אדם טובים, ועזבו אותנו במנוחה מכל ההלכה.

במהלך מרתק מסביר שרלו שהנביאים התכוונו לכך שאין טעם בהלכה אם אין מקיימים לפניה את חוקי המוסר הבסיסיים, מקפידים על צדק ואף שופעים חסד, ואף מביא דברים מפי ר' יהודה הלוי שלמעשה אומר גם כן כך. הנה:

אלה והדומה להם [=מוסר הנביאים – ת.פ.] הם החקים השכליים, והם הקדמות והצעות לתורה האלהית, קודמות לה בטבע ובזמן, אי אפשר בלעדיהם בהנהגת איזו קהלה שתהיה מבני אדם, עד שקהל הלסטים אי אפשר שלא יקבלו הצדק ביניהם, ואם לא, לא היתה מתמדת חברתם. וכאשר הגיע המרי מבני ישראל אל ענין, שהקלו בתורות השכליות והמנהגיות, אשר אי אפשר מבלעדיהם לכל קהלה, כאשר אי אפשר לכל יחיד מבלעדי הדברים הטבעיים מאכילה ושתיה ותנועה ומנוחה ושינה ויקיצה, והחזיקו עם זה בעבודות מקרבנות וזולתם מן התורות האלהית השמעיות, הסתפק, מהם בפחות, ואמר ולואי שתשמרו התורות ששומרים אותם הפחות שבקהלות, והקל שבהם מהצדק והדרך הטובה וההודאה בטוב הבורא, כי התורות האלהיות לא תשלמנה אלא אחר השלמת התורות המנהגיות והשכליות, ובתורות השכליות קבלת הצדק וההודאה בטוב הבורא, ומי שלא החזיק באלה איך מחזיק בקרבנות ובשבת והמילה וזולתם[…] (מאמר ב)

כלומר על פי ריה"ל, וגם על פי הנביאים טוען שרלו, מי שלא מחזיק ומקיים את חוקיי המוסר הבסיסיים, מי שאינו פשוט אדם הגון, אין טעם כלל שיקריב קרבנות, ישמור שבת, או אף יערוך ברית מילה לבניו!

שרלו כמובן עומד על נועזותם של הדברים, ובכלל, ההרצאה היא תענוג צרוף. מומלץ.