לואיס פרחאן

לחובבי חוצנים

בתחילת החודש הופצו סרטונים שמתארים מעוף עב"ם מואר  מעל הר הבית. הסרטונים התגלו כזיוף, מה שלא מפריע למנהיג הראלים בארץ לפרש אותם כסימן שה"אלוהים" (החוצנים) רוצים להעמיק את הקשר שלהם עם האנושות ("שכן הגענו לשלב הטכנולוגי שמאפשר לנו להבין שהם אינם אלים"), ובאופן ספציפי לחדש את הרומן עם עם ישראל. הנה.

באופן מעניין, מסתבר של"אומת האיסלאם" של לואיס פרחאן יש גם אמונה חזקה בחוצנים, זאת מאז פארחן עצמו חזה בעב"ם ב-1985. העב"ם העגול פורש על ידו כ"אופן" שראה יחזקאל בחזיונו, ועל פי עדותו הוא שמע את הנביא וגם את אליהו הנביא מדברים איתו. פארחן התייחס לכל זה לאחרונה ומקשר את זה גם לצורך לשמור על הסביבה.הנה.

הלינקים עצמם התגלו בבלוג ארץ האמורי, ותודתי שלוחה להם.