חוק

התנצרותם של העולם והיהודים כולם – מיכל סגל על הגל והדיאלקטיקה של המודרנה

Captureהספר הזה, שיצא זה עתה (הוצאת ספרים כרמל), מעניין מפני שהוא מצטרף לפולמוס עכשווי חשוב. אמנם הפולמוס הוא לא רק עכשווי – הוא בן אלפיים שנה בערך, שכן הוא הפולמוס בין היהדות לנצרות – אולם הוא מקבל זווית מיוחדת בעשרות השנים האחרונות, שכן המודרנה כולה, ניתן לומר, בנויה על פי המודל של התרבות האירופאית-נוצרית, ומרגע שזו הופכת להיות ביקורתית כלפי עצמה, גם מקומה של היהדות נבחן מחדש. ואכן, מקומה של היהדות בתוך המודל הזה לא מובן מאליו, וההתאמות שהיא עורכת כדי למצוא מקום נתפסות לעיתים, כמו אצל מיכל סגל, ככניעה ואף כהמרת דת.
 
סגל כותבת על הגל, ללא ספק מההוגים המשפיעים ביותר על העולם המודרני. ממרקס ועד הרב קוק, כולם בסוף חוזרים אל הגל. היא מנתחת את החלק השלישי של חיבורו 'הרצאות על הפילוסופיה של הדת'. סגל טוענת שהפילוסופיה ההגליאנית היא נוצרית באופן מהותי. טענה זו עצמה היא כמעט בנאלית, הן מפני שצפוי שהגל, שמחזיק שהנצרות היא הדת המתקדמת ביותר, ושנוצרי בעצמו, יבטא רעיונות נוצריים, והן מפני שטענה זו כבר נשמעה על ידי מפרשיו הותיקים ביותר של הגל (ההגליאנים "הימנים"). אלא שסגל מנסה בספר (אזהרה: לא קראתי את כולו, והתמקדתי בחלק האחרון, ובו ביקורת חברתית עכשווית) לעמוד על ההגיון הפנימי הנוצרי כפי שהוא בא לידי ביטוי בחשיבתו של הגל, ואחרי מציאתו, לנתח תופעות אחרות בעזרת אותו מודל, ולבחון האם גם הן "נוצריות", אם לאו.
 
מה מסתבר? שההגיון הפנימי הנוצרי הוא העדפת הרוח על החוק, האחדות על הפיצול, הפנימי על החיצוני. זו הדיאלקטיקה ההגליאנית, שהגיונה נוצרי. ומה עוד מסתבר? היהודי מסרב לדיאלקטיקה. הוא מסרב ל"פיוס", שפירושו אחדות. היהודי חי בחוק וחי על פי החוק, ומסרב להיפרד מהחוק. הוא מסרב לעשות את המסע אל הרוח, מפני שהמסע מהחוק אל הרוח פירושו המרה, כלומר פירושו פרידה מהיהדות. את כל זה כותבת סגל, אבל למען האמת את כל זה כבר כתב הגל עצמו.
 
הזכרנו קודם את ההגליאנים ה"ימנים", כלומר השמרנים. ובכן סגל משייכת עצמה אליהם גם מעבר לזיהוי ההגות ההגליאנית כנוצרית. היא מתקוממת כנגד הדמוקרטיה והליברליזם, מסגרות מחשבתיות שמדכאות אפשרויות אחרות, של חיים לא-דמוקרטיים ולא-ליברליים. עבורה אלו שיטות נוצריות, ולכן המציאות שאנו חיים בה היא נוצרית. כולנו נכפים להיות בעולם הנוצרי הדמוקרטי-ליברלי. וזה לא הכל: הבעיה היותר גדולה היא שהיהודים מפנימים את המציאות הנוצרית שסביבם ומתנצרים אפילו בלי להבין זאת. ולא רק היהודים החילונים, לא לא:
 
ההמרה העצמית אינה מאפיינת את היהדות החילונית בלבד. היא לא פוסחת גם על היהדות הדתית: על הציונות הדתית, למשל, כמו גם על הזרמים השונים של הקבלה והחסידות בכללן, ככל שהללו נענות להפנמת האל והכנסתו ללב האדם […] ככל שהן מנסחות את הריבוי שבאחדות, ומפצלות את האל האחד להיבטים (או ספירות) […] ככל שהן מתמקדות באהבה ובכוונה, ולא במצוות; ככל שהן מבינות את האל לא כשלמות אלא כ'השתלמות' (שהאדם נוטל בה חלק), וכן הלאה (עמ' 381, הע' 397)
 
בקיצור, עבור סגל כל מאפיין שהעולם הנוצרי (והגל) ניכס לעצמו הפך לטאבו עבור יהודים, אשר מסתכנים באיבוד זהותם אם רק יתפתו לחלוק בו. הליברליזם, הדמוקרטיה, הריבוי שבאל, הכוונה שבמעשה – הכל נוצרי. קחו את האהבה הזאת, שכן היא בשרי, קחו את האלוהות הפנימית הזאת, שכן זהו דמי, דם המשיח אשר נשפך לאורך ולרוחב כל התרבות המערבית כולה, ושאי אפשר להיות חלק ממנה מבלי שיכתים את שמלת השבת היהודית שלנו.
 
הספר כתוב היטב. סגל עומדת בצורה בהירה לא רק על הפילוסופיה הדתית של הגל, אלא על הדיאלקטיקה הנוצרית הפנימית בה יותר דת פירושו פחות חוק, פחות מסורת, פחות גוף, ועל התגלגלותה בהיסטוריה המערבית. מצאתי את עצמי מהנהן בהנאה לא פעם בעת הקריאה. ועם זאת מסקנותיה של סגל פשטניות. כאמור לעיל, היא מאמצת בחוסר ביקורתיות את עמדתו של הגל עצמו (ושל הוגים נוצריים שונים לפניו). מעבר לכך, היא מוציאה מ"היהדות" כמעט את כל מה שאנחנו כיום מכנים יהדות. אין קבלה, אין חסידות, אין רוחניות, אין חילוניות. עבור סגל רנ"ק, הרמן כהן, רוזנצוויג, בובר – כולם "נוצרים", ואני מתפלא שהיא לא צירפה גם את רבנו בחיי ואת הרמב"ם, שעל פי הקריטריונים שלה גם עברו המרה.
 
לא רק שהעמדה שהיא מציגה הופכת לאבסורד (שהרי עבור סגל פחות או יותר כל היהודים בעולם לבד מישעיהו ליבוביץ ומספר ישיבות ליטאיות עברו המרה לנצרות), אלא שספק בעיני אם היא עצמה עדיין יהודיה, על פי הגדרתה שלה. בדף התודות בתחילת הספר היא מודה גם ל"יהודה ויזן, בעלי, אהובי". הייתי שואל את סגל האם אהבתה לויזן היא רגש, או שמא נאמנות בלבד, הבאה לידי ביטוי בציות לדפוס פעולות קבוע. אם רגש, האין היא "נוצריה" ביחסה אליו? האין היא הפנימה את יחסה ל"בעלה" והפכה אותו מברית של חוק לזיקה פנימית? צריך להיזהר, ה"נצרות" אינה מגבילה עצמה לחיי הדת שלנו ולפוליטיקה שלנו אלא גם לחיי האהבה שלנו.
 
אבל הבעיה אף גדולה מזאת. יש לשאול את סגל האם על פיה הנביא עמוס שמעמיד את כל התורה על "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" הוא נוצרי, וחבקוק שפוסק "צדיק באמונתו יחיה" הוא נוצרי, ורבי עקיבא שגורס "ואהבת לרעך כמוך" הוא נוצרי, והלל הזקן שקובע שכל התורה על רגל אחת היא לא לעשות לחברך מה ששנוא עליך הוא נוצרי. רוצה לומר, הנצרות לא קפצה מהמצח של זאוס, אלא צמחה מתוך היהדות (וההלניזם כמובן), וממילא לא נפרדה מרבים מיסודותיה היהודיים (שהרי הדיאלקטיקה לא מבטלת אלא מעכלת את שלביה הקודמים – הגל, שם, שם). יוצא שהיהדות היתה בכלל נצרות עוד לפני שהיתה בכלל נצרות. ומה עכשיו? באה סגל וקובעת שכל מה שלקחה הנצרות מהיהדות הוא עכשיו "נוצרי", ומבקשת להעמיד יהדות טהורה מכל זה. נדמה לי שזה לא רציני.
 
עם כל זאת, מדובר בניסיון מלומד ומעניין להציע ביקורת הגותית על מצב היהדות כיום. כאמור, הפולמוס הזה חי מאוד, אף אני השתתפתי בו, מזוויות אחרות, בספרי ובמספר מאמרים, הספר הזה הוא תרומה חיובית לו. אגב, לו היה יוצא הספר על ידי גבר ובקרבה כלשהי למעגלי ישיבות הקו או כל קן חרד"לי שכזה, היה ודאי זוכה לאהדה רבה שם, שהרי גם הם אוהבים לזהות את התרבות המערבית עם הנצרות ולגזור עליה נידוי. אבל ה"יהדות" שלהם מונעת מהם להעריך תורה שמגיעה מאישה. הייתי שואל את סגל אם בכלל דמוקרטיה וליברליזם היא מכניסה גם פמיניזם כ"נצרות", כפי שהם נוהגים לעשות. ואיך היא מתמודדת עם העובדה שעל פי הסכמה שהיא מציירת ה"יהודי" האותנטי ביותר יהיה גבר פטריארכלי אנטי-דמוקרטי גזען והומופוב. אם זה כל מה שנשאר מהיהדות, אולי צדק הגל כשבחיבורים שונים בז לה. ואולי יסתבר שאפילו הגל, לא כל שכן סגל, יכולים לטעות.

על 'אם אשמע קול אחר' של חיותה דויטש

קראתי את 'אם אשמע קול אחר' של חיותה דויטש מפני שעניין אותי הצורה שבה היא תתאר מחתרת יהודית-דתית שמבקשת לעורר את העם ולהכחיד את השחיתות במדינה (ובדרך כמה אנשים).

אפשר לומר ששני כוחות מניעים את העלילה: הכמיהה לאהבה, והכמיהה למוסר. האהבה: חברית, רומנטית, בין הורים לילדיהם. המוסר: בין זרים, בין חברים, בחברה, באומה. את שני אלה מציבה דויטש מול החוק: חוקי המדינה וחוקי ההלכה. האהבה כידוע מקלקלת את השורה ולא מתחשבת בחוק, וגם הרדיפה אחרי מוסר יכולה להתעלם מהחוקים בשם אידיאל עליון יותר של צדק.

המחתרת של דויטש (אל דאגה, זה לא ספוילר ממשי) תופסת את האגדה כמרכז היהדות, כלומר האגדה התלמודית, זו שאמורים ללמוד ממנה לקח (על מוסר, על אהבה) מעבר להוראות היבשות של ההלכה. בשם האגדה היא מסיטה הצידה את ההלכה, ובשם הלקח מהאגדה לוקחת חירות לעשות דין לעצמה, להתעלם מחוקי המדינה ולהשתמש באלימות כדי להגשים את חלומה.

ההלכה אפוא מתוארת כאן כגורם מייצב, מאזן. זה בהחלט נכון כעיקרון כללי, ומצוות רבות יוצאות במכוון להרגיע יצרים טבעיים ורעיונות ערטילאיים. (עם זאת, זה כמובן לא חייב להיות כך, ויעידו רמיזות רבניות על "דין רודף", חיבורים כמו 'תורת המלך' ומהלכים הלכתיים דומים, שעושים שימוש בהלכה כדי להכשיר ולעתים אף לעודד אלימות.)

ועם זאת, הבחירה באגדה נדמית כמוזרה. האם באמת יש לאגדות התלמודיות כוח לסחוף אחריהן מורדים צעירים? האם אפשר להוציא מהן תוכנית פעולה? לי היתה האגדה בספר משל לכוחות אחרים. ללאומיות, למשיחיות, למיתוסים על אדמה ועם ודם שיכולים הרבה יותר בקלות לשכנע אנשים לעבור על החוק ולזנוח את ההלכה. כפי שאכן הם משכנעים, גם בימים אלה.

הספר כתוב היטב (לא בלי חריקות פה ושם), והעלילה מסועפת, מתוחכמת ומעניינת. הוא מסתיים במהפכה זוטא בחייה של הגיבורה, שבנויה על הדגם של המתח בין החוק ובין המוסר והאהבה. הנקודה הזאת היא סגירה יפה לשאלה שמלווה את הספר. התשובה של דויטש לשאלה הזאת באה לא בסימן קריאה, אלא בריקוד.

cccccccccccccccccccccccc

הגיון הלכתי בחוק ממלכתי

ארגוני העובדים בצרפת הגיעו להסכם עבודה על פיו לעובדים אסור לעבוד אחרי השעה שש בערב. הם חייבים להתעלם מהמיילים של הבוסים שלהם מרגע שהם יוצאים מהמשרד, במחשבים ובסמארטפונים. שימו לב: ההסכם לא קובע שמותר להם להתעלם מהמיילים, אלא שהם חייבים להתעלם מהם. אסור להם לעבוד.

זאת התפתחות מרתקת לדעתי מכמה טעמים. קודם כל, כמובן, כוחם של ארגוני העובדים בצרפת. כה לחי. אבל מעבר לזה, ההבנה הפשוטה שאם החוק יקבע שמותר להתעלם מהמיילים, עבור רבים זה לא יספיק. ראשית משום שהמעסיקים שלהם ירמזו להם שלא כדאי, וזה כבר יחזיר אותם לעבודה. אבל מעבר לזה, משום שרובנו לא חזקים מספיק כדי לבחור מחדש בכל יום ובכל ערב לא לבדוק מיילים. אנחנו זקוקים לחוק שיאסור עלינו את מה שיזיק לנו.

אפשר לראות כאן עקרון הלכתי בחוק ממלכתי. שבת נראית כמו שבת רק משום שאסור בה כך וכך. האיסור הוא שמאפשר לעצב את המרחב והזמן, ואפשרות בחירה, עם כל הכוונות הטובות, לרוב לא היתה מספיקה. אנחנו פשוט לא חזקים מספיק.

ואפרופו שבת, מזל שאין ציווי דתי כלשהו שמדבר על איסור בדיקת מיילים בערב, אחרת בצרפת כבר היו זועקים על כפייה דתית. ואת כל הנקודות הללו כדאי להשוות עם המהלך של חולדאי לפתיחת עסקים בתל אביב בשבת.

קמעות וברכות בדרך לקלפי

שלשום בערב קיבלתי משליח שדפק על דלתי שקית הפתעות מש"ס. בתוכה היו שני סטיקרים + כרטיסיית תפילת הדרך + מנשר מהרב עובדיה שפוסק שכל מי שיראת ה' בלבו חייב להצביע ש"ס + הקמע שלהלן מוצג לפנים ואחור, אשר על גביו, ואת זה לא רואים היטב, מבטיח הרב עובדיה (בשם הזוהר הקדוש) כי כל האומר את הטקסט הנ"ל בוקר וערב בכוונה "לא ישלטו בו חלאים ומגפה ויהא מצליח במעשיו בבריאות ופרנסה טובה". אז סרקתי בשבילכם כדי שגם אתם תזכו:

2013-01-15_190458

בקשר למנשר, השורות הרלוונטיות הן אלה:

לפיכך בשעה גורלית זו, כל מי שיראת ה' נוגעת לליבו, *חייב* להחלץ חושים לקראת המערכה העומדת לפנינו, ומצוה גדולה עליו לתמוך ולעזור, ולהשפיע על חבריו ומכריו להצביע לתנועת ש"ס המעטירה. ובוודאי שכל מי שעוזר ומסייע לתנועתנו הקדושה נעשה שותף מלא לכל אותם מצות רבות הנעשות תדיר על ידי נציגי תנועת ש"ס.

ומסתבר שגם יהדות התורה לא נמנעת מלהבטיח הבטחות בשם הקב"ה:

לכידה9

כאן מירב הקדושה נמצאת בציטוט הבא:

הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה […] יתברכו בבני חיי ומזוני ובכל הברכות ממקור הברכות.

לפרטים ראו כאן. ונותר רק לקוות שהברכה תקפה גם למקרה שהמצביע כבר אינו בין החיים, אינדונגלציות סטייל.

ולסיום, לשון החוק: סעיף 122 בחוק הבחירות לכנסת קובע כי

ואלה דינם מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות […] המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" – לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו.

הרב סתיו נגד נישואים אזרחיים

Scan100052הרב סתיו, יו"ר 'צהר' ומתמודד על תפקיד הרב הראשי האשכנזי, מפרסם היום ב'מקור ראשון' מכתב גלוי לבני הציונות הדתית, ובו סימנים טובים ורעים לדרכו העתידית, באם ייבחר. כפי שניתן לראות בצילום מתוך העמוד, הוא מודע למשבר החריף שבין העם היושב לציון ולרבנות הראשית: כשליש מהחילונים מתחתנים כבר היום שלא דרך הרבנות. זה טוב. מה שרע הוא שהוא לא מבין שהמשבר הזה התרחש לא רק מפני שהרבנות היא מושחתת, מסואבת, מתנשאת ובאופן כללי בלתי נסבלת, אלא גם מפני שמדובר במונופול שנכפה על האזרח. אנשים לא אוהבים שכופים עליהם דברים.

במקום להבין זאת ולהכריז שהוא יבחן דרך לאפשר חתונה אזרחית בישראל (שכמובן גם דרושה עבור סביב 400,000 לא-יהודים שעלו מברהמ"ל), הוא מנסה להפחיד את הקוראים (ואני בטוח שהוא מצליח) ומאיים שאם יאושרו חתונות אזרחיות הדבר יביא ל"דור חדש שלעולם לא יוכל להוכיח את יהדותו" אשר "יפצל בפועל את הציבור שכיום מוגדר כיהודי".

אז הנה עדכון לרב סתיו: הדור הזה כבר קיים. הוא קיים מפני שישראלים ותיקים רבים מתחתנים עם עולים ישנים וחדשים שיהדותם לא מוכחת. הרי אתה עצמך מדבר על שליש מהחילונים שמתחתנים שלא דרך הרבנות. ביניהם יש רבים שכאלה. הוא קיים גם כי יהדות ארה"ב גם היא מלאה בכאלה. האם הרב סתיו מציע לוותר עליה, להתכחש ליהדותם של אחוזים ניכרים מיהודי ארה"ב?

נישואים שכאלה כבר מתרחשים, והם ימשיכו להתרחש, מפני שהמדינה לא יכולה להחליט עבור אזרחיה עם מי הם יתחתנו. הדרך לטפל בבעיה הזאת היא לא לנסות להערים קשיים על אפשרותה של נישואים אזרחיים בישראל, אלא, למי שרוצה לשמור על יהדותה של האוכלוסייה, לבדוק אפשרויות לגיור מהיר וקליל של מי שרוצה בו, או לחילופין להתחיל להתרגל לכך שהקטגוריות ההלכתיות הותיקות לא יקבעו בעתיד, לפחות עבור רוב היהודים, מי ייחשב ליהודי. בכל מקרה, הפתרון הוא לא כפייה על ידי הרבנות. זאת, כאמור, מלכתחילה הבעיה.

נומוס ונראטיב מאת רוברט קאבר

אני קורא עכשיו את 'נומוס ונראטיב' של רוברט קאבר שתורגם לאחרונה. זו מסה מפורסמת בה קאבר מתאר איך החוק משולב ללא הפרד עם פרשנותו, ואיך קהילות שונות יוצרות בתוכן, כמעט באופן אורגני, חוק הנתמך על ידי נראטיב משותף.

מהקריאה נראה שקאבר מאוהב בחוק, כלומר בחוק כישות, ואפילו הייתי אומר בחוק כישות חיה, שנולדת מתוך קהילה אנושית. וקאבר מאוד מעוניין שכמה שיותר ישויות כאלה יתפתחו ויתקיימו זה לצד זה. החוק הקהילתי המאוחד עם נראטיב הוא עבורו המאפשר חיים בעלי משמעות ותנועה קדימה. המסגרת הליברלית של המדינה הדמוקרטית המודרנית מאפשרת רק "תחזוקת מערכות".

לקאבר יש יחסים אמביוולנטים עם מערכת המשפט: מצד אחד היא ממסדת את החוק ושומרת עליו. מצד שני היא מעצבת את החוק רק בפרשנות יחידה – על פי הנראטיב שלה. לכן היא גם "קוטלת חוק" על פי קאבר, כלומר מחסלת את כל הפרשנויות האחרות לחוק. לפעמים היא גם מחסלת מערכות חוקים אחרים, כמו למשל כאשר המדינה כופה על קהילה דתית לעבור על החוק הפנימי שלה בשם החוק הממלכתי.

זהו עוד ספר מופת שיוצא בהוצאת 'שלם', והוא מאוד מומלץ לכל מי שמתעניין בחוק על סוגיו וסוגותיו.

תוכנית 'נאמני תורה ועבודה' להפרטת שירותי הדת

לתנועת 'נאמני תורה ועבודה' יש תוכנית חדשה להפרטת שירותי הדת במדינה, והיא לא רעה:

ראשית ובסיסית, כי התוכנית תאפשר חופש דת, דבר שמשום מה לא מובן מאיליו במדינת ישראל. שנית ולא פחות חשוב, מפני שהיא תחזיר את האחריות לחיים הדתיים של האדם לאדם, ולא תאפשר לו לסמוך על הממסד ש"יטפל בכל העניין הדתי הזה" עבורו. שלישית, מפני שזה יאפשר פריחה והתגוונות דתית, על ידי תחרות בריאה על לבו של הפרט ויצירתיות. רביעית, מפני שבפועל זה המצב, כלומר יש כאן קהילות דתיות שונות, למרות שרק חלקן (החרדיות למשל) מתוקצבות על ידי המדינה. חמישית, משום שיש כאן הכרה רשמית של תנועה אורתודוקסית שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך.

מה פחות טוב? קודם כל הסרטון עצמו, שעשוי רע. אבל לבד מזה צריך לתהות על עצם מעורבותה של המדינה בתקצוב דת. אני בהחלט לא נגד זה, אבל זה לא עניין בלתי-בעייתי כשלעצמו. צריך להציב גבולות ברורים, ונמוכים יחסית, לכמות הכסף שיכולה קהילה דתית לקבל מהמדינה, אחרת מדובר בפתח לשחיתות (ושוב להסרת אחריות מצד הפרט). יהיה צורך, למשל, להפחית את תקצוב הישיבות החרדיות. צריך גם לתקצב באופן שווה קהילות שאין יהודיות (לא רק דרוזיות למשל, אלא גם את החברה של הרה-קרישנה). אין טעם להתחיל להסתבך בהגדרות על תנאי סף ל"יהודיות" של הקהילה כדי שהיא תקבל כסף. אבל, כאמור, בסך הכל צעד חשוב בכיוון הנכון. ורק להבהרה: כל זאת במנותק מהאופי התרבותי-יהודי הכללי של המדינה, שעדיין ישמר על ידי תקצוב כללי, חגים משותפים, חינוך בביה"ס וכו'. ועוד פרטים על התוכנית כאן: http://toravoda.org.il/node/3694

מרדכי גפני חזר לסורו

הבלוג Integral Options Cafe, שמסקר ענייני התנועה וההגות האינטגרלית, מדווח שמרדכי גפני, שכזכור ברח מהארץ אחרי שהואשם בניצול מיני סדרתי והמוני של תלמידותיו, כפי הנראה חזר לסורו.

וויליאם הארימן, כותב הבלוג, מספר שגפני הועף ממעמדו כמנהל של כנס Integral Spiritual Experience 3 הקרוב, וכן שרשימותיו נמחקו כולן מאתר Integral life, בו הוא היה בן-בית. בנוסף לכך Sounds True, שמפרסמת ראיונות מוקלטים עם מורים רוחניים שונים, ביטלה הוצאה לאור של ספר שחיבר.

כל כך למה? מכיוון, על פי Tami Simon, מנהלת  Sounds True,

בשבועות האחרונים מידע חדש ובלתי ניתן לסתירה עלה שבעקבותיו הבנתי שמרק [זה שמו של מרדכי היהודי באמריקה – ת.פ.] היה מעורב ביחסים מיניים עם תלמידה, ושמערכת היחסים הזאת הוחבאה מהציבור.

ואת זה למדה תמי מעוד אישה, שגם איתה קיים גפני יחסי מין, שלא היתה תלמידתו, אבל שגם הושבעה לא לגלות את זה לאף אחד. יש להזכיר כאן שגפני נמצא במערכת יחסים המתיימרת להיות מונוגמית עם Mariana Caplan, שגם ילדה לו בן, והגנה על שמו הטוב בהזדמנויות שונות.

ולא רק היא הגנה על שמו הטוב. כפי שכתבתי כאן,

קן וילבר וחבריו [בתנועה האינטגרלית] פרשו עליו את חסותם, ולמרות שוילבר אמר תחילה שעל גפני "לרפא את עצמו" מה"מחלה" ממנה הוא סובל (התמכרות למין? עגבת?) הוא מהר מאוד נתן לו מקום מימין לכס מלכותו.

וילבר אף פרסם מסמך ארוך בו הוא מלהטט במונחים אינטגרלים כדי להסביר את "העצמי מיוחד של מרק גפני". חבריו של וילבר שהגנו על גפני הם Robb Smith, Sally Kempton, Clint Fuhs, Diane Hamilton. גם גפני עצמו כמובן נדרש להגן על עצמו, וכאן התייחסתי לנימוקיו המבישים, אם כי מתוחכמים (שגם הם זכו לבוז מאותו וויליאם הארימן).

גפני, בקיצור, חזר לסורו, ומדהים שאחרי שהחריב את הקריירה שלו כאן, הוא פשוט לא היה מסוגל שלא להחריבה – אחרי שבנה אותה מחדש מאפס – גם בארה"ב. ראו הפוסט המקורי של הארימן לפרטים נוספים, ולשרשור תגובות שרק מתחיל, ובוודאי יספק נקודות עניין.

לסיום חשוב כמובן לקרוא עכשיו – מוטב מאוחר מאשר לעולם לא – למנהיגי התנועה האינטגרלית בארה"ב להתנתק מגפני ולפרסם אזהרות ברורות מהאיש ומעלליו. וכמובן, אם יש עילה להגשת תלונה במשטרה, יש לעשות גם את זה.

ובשביל גוגל:

 BREAKING: Marc Gafni's Sexual Impropriety Re- Emerges – Will Integral Leadership Step Up this Time?

אז ככה נראה משפט לאור עקרונות מורשת ישראל?

לא מזמן שמענו על הצעת חוק חדשה מבית היוצר של ליברמן-ליכוד-קדימה, הפעם "חוק יסוד מדינת הלאום של העם היהודי" (הצעת החוק כאן בקובץ rtf). אני בעד מדינת לאום לעם היהודי, ועל כן מיד התעניינתי בחוק. בין השאר ראיתי שהוא מבקש ש"המשפט העברי ישמש מקור השראה למחוקק" וכן קובע כי

ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש מובהק, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

השראה היא דבר חיובי לכל הדעות, ומה יכול להיות רע בחירות, צדק, יושר ושלום? אלא שהמילים האלה מיתממות במקרה הטוב, או מטמטמות במקרה הרע.

למה? פשוט: כולנו יודעים שבמורשת ישראל יש כל מני דברים שאינם חירות, צדק, יושר ושלום. למשל, עבדות. האם במקום שדיני עבודה לא יהיו ברורים יהיה אפשר ללכת על פי ההלכות הישנות ההן? או אולי כאשר אב יפשוט את הרגל הוא יוכל למכור את בתו כשפחה, כפי ש"המשפט העברי" מתיר לו? ואולי בכלל תבוטל אפשרותן, זכותן, של נשים להעיד בבית המשפט (בטח להיות שופטות), שהרי נשים פסולות לעדות (כמו גם קטינים, ואין צורך לדבר על גויים). וכמובן, כאן סוף סוף יועילו אותם ספרים "הלכתיים גרידא" כגון תורת המלך, שכן גם בדיני מלחמה אני בטוח שיהיה אפשר (או חובה?) לקבל השראה מנאורות המשפט העברי הקדום. יופי של דבר.

אתמול קיבתי מייל מידידה שלי, שהתגרשה לפני כמה שנים מבעלה החרדי. הנה (השמות הוסוו):

שלוש וחצי שנים, הילדים שלי כבר גדלו בינתיים.

א' כמעט גבר, חתיך בן ארבע וחצי. ח' כבר עולה לכתה ב' , היא מחכה כבר לפגוש שוב את כל החברים של שנה שעברה מבית הספר.

אבי הילדים, לאחר נטישה ארוכה, עדיין ממשיך להתגורר בחו"ל, מה שלא מנע ממנו להגיע לבית משפט עם עו"ד וגיבוי קהילתי מלא, ובפעם השניה, אותה שופטת, החליטה להכניס את הילדים לבית ספר דתי-תורני, כמעט חרדי.

אז הוא מגיע 3 פעמים בשנה (בקושי), לפעמים, כמו בחופש או בחג השבועות הוא אומר לשופטת שיבוא, והילדה מחכה,אבל הוא לא מגיע, ובית המשפט דורש ממני לגדל את הילדים האלו 99% מהזמן לבדי, אבל לחנך אותם היכן שהחליט האב החרדי לאחר 3 שנים שהם כבר במסגרות חילוניות!!!!

"לאב יש קו אדום, בית ספר נפרד לבנים ולבנות" (ציטוט)

"האם לא התייעצה עם פסיכולוגים לפני שחשפה את הילדים לעולם החילוני" (ציטוט)

"האב מגיע 7 פעמים בשנה" (ציטוט המבוסס על שקריו השקופים של האב)

"על האם להתאים את עצמה למוסדות החינוך אליהם יישלחו הילדים" (ציטוט)

"האם הפנתה עורף למשפחתה ולקהילה החרדית ולכן הילדים אבדו את כל בני המשפחה" (ציטוט)

למה לדעתך, שופטת נכבדה, הפניתי עורף??? אם היית נולדת בקהילה שלי היית היום שופטת או אם לשמונה עשר ילדים, נטולת עצמאות??? ואם המשפחה בחרה להתנתק רק בגלל שאני שונה ממנה האשם הוא בהם ולא בי…

ניסיתי להתפשר על בית ספר מלכתי דתי רגיל, אבל הפשרה לא התקבלה.

שימו לב, שופטת מסורתית, בבית המשפט, מכריחה אותי לשלוח את הילדים למוסדות תורניים, שאינם רוצים לא בי ולא בילדים אלא אם כן נשמור שבת ונלבש חצאית, לעומת זאת, מנהלת בית ספר ממ"ד רגיל, מסכימה לקבל אותנו באהבה ובשמחה, אבל לאב זה לא מתאים כי זה לא מספיק דתי….. פסק הדין של השופטת מגוחך ושטני, מעניין אותי איך היה מתקבל המשפט אבל בצורה ההפוכה: "האם לא התייעצה עם פסיכולוגים לפני שחשפה את הילדים לעולם החרדי", למשל….

לא היתה לי ברירה, הייתי חיבת לשכור עו"ד טוב ולוחמני כדי שיעזור לי להשאיר את הילדים במוסדות החינוך שלהם, שידאג שהחיים שלהם לא יהרסו בגלל רגשות נקם של קהילה, שאנשיה החליטו שבגללי עזבו עוד נשים חרדיות את הקן הבטוח והחם שהם סידרו להם…

עלות העו"ד החדש שלי היא 50,000 שקל.

אין לי מושג איך אני משלמת את זה. אם אתם מכירים מישהו שאכפת לו ויכול לעזור, אפילו עם הלוואה, אשמח לדעת על זה, היות ואין לי מספיק זמן לגייס את הסכום, תוך כמה ימים עלי לשלוח את הערעור לבית משפט מחוזי, ועוד שבועיים כבר מתחילה שנת הלימודים.

אשמח אם תעבירו את המייל לרשימות חבריכם כאלו שעשויים לגלות עניין בשינוי חוקתי ומוסרי במקום המוזר הזה.

אז אולי ככה נראה משפט המקבל השראה מהמשפט העברי, או מתנהל לאור עקרונות מורשת ישראל? זכרו שכשהעם דורש צדק חברתי, גם על זה מדובר. ואם יכפו עלינו חוסר צדק משפטי, גם נגד זה נתקומם. חבל להשניא כך את המסורת היהודית על הציבור.

ואם מישהו יכול לעזור, ניתן לפנות אלי, ואעביר כל עזרה שהיא לידידתי.

הצלחנו לסדר כפתור לתרומות:

סגרגציה גזעית אצל רמי לוי

אתר האינטרנט של ערוץ 7 מדווח שרמי לוי מתחיל בהפרדה גזעית-דתית בסניף שלו בגוש-עציון. זאת אחרי ששני עובדים, ערבי ויהודיה, מצאו חן אחד בעיני השני ויצאו לדייט. שניהם כבר לא עובדים במקום ("העובד הערבי פוטר" – האם אחרי שחטא בזוגיות בין-גזעית?).

מנכ"ל ארגון להב"ה ["למניעת התבוללות בארץ הקודש"], בנצי גופשטיין, אמר בתגובה כי "נדרשים צעדים נוספים בראשם לפטר לאלתר של האחראית על הקופאיות שידעה על הקשר בין השניים ואף עודדה אותו אנו מקווים שהחלטותיו של רמי לוי יישומו בשטח ואף נעמוד עם יד על הדופק.

כן, לפטר! לפטר גם את האחראית שראתה את ניצוצות האהבה נדלקים ועמדה מנגד! בקיצור, רמי לוי משתף פעולה עם הנחותים שביהודיסטים:

רמי לוי נפגש השבוע עם רבה של אלון שבות הרב גדעון פרל ועם יו"ר הקרן לאדמות ישראל, אריה קינג, בעקבות הפרסום בערוץ 7 על סכנת התבוללות בסניף בגוש עציון בשל קשר בין האורזנים הערבים והקופאיות היהודיות. במהלך הפגישה שנערכה בסניף רמי לוי בגוש עציון הודיע רמי לוי על שינויים ארגונים בסניף ביניהם העברת האורזנים לתפקיד במיקום אחר שלא בסמוך לקופאיות.

חס ושלום שבין האורזנים הטמאים לקופאיות הטהורות יהיה איזשהו קשר! ואם אפשר גם להקצות להם כניסה נפרדת, מאחור.

יוסי גורביץ, שהפנה בבלוגו לכתבה, קורא לחרם על רשת רמי לוי, ואני נענה ברצון לקריאתו זו. אני לא מתכוון לקנות בעתיד אצל לוי, ומציע לכם לשקול היטב האם לשתף פעולה עם הכניעה של לוי לגזענות היהודית הנחותה והדוחה הזאת. כמובן, הקריאה לחרם היא על בסיס פעולתו הנגועה בגזענות של לוי, וחו"ח לא על בסיס המיקום הגיאוגרפי של חנויותיו, דבר שהוא כמובן אסור על פי חוק בדמוקרטיה שלנו.