זנות

ספר חדש על חילון וחילוניות

מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד הוציאו ספר חדש ועמניין על תהליך החילון. מדובר באוסף של מאמרים בעריכת ד"ר יוכי פישר. בין הכותבים הפרופסורים גבריאל מוצקין, מיכאל הד, אמנון רז-קורקוצקין, יהודה שנהב, גיא בן פורת וזלי גורביץ'. את התוכן כולו ואת ההקדמה המצויינת של יוכי פישר תוכלו למצוא כאן.
 
בתמונה הבאתי ציטוט מתוך מאמרו של ד"ר אבריאל בר לבב, "החילון בקרב יהודי ארצות האסלאם". כידוע, תהליך החילון בארצות האסלאם, בשונה מבאירופה, היה מתון והדרגתי הרבה יותר, ולכן היה אפשר להגיב אליו גם ביתר מתינות. מאידך, כפי שמציין בר לבב, הוא הובא בדרך של קולוניאליזם, ומשום כך היחס ל"פירות המערב", היה גם חשדני.
 
הציטוט הוא מפי יוסף יואל ריבלין, אביו של נשיא המדינה הנוכחי, והרושם שלו הוא מיהודי דמשק בשנות העשרים. בר לבב מזהה כאן יהדות "מודולרית", דהיינו כזאת שלא מחייבת את עצמה לאחד מדגמי הקצה: חילון או אורתודוקסיה.
 
בר לבב מביא גם דוגמא לכך מתופעת הזונות היהודיות של דמשק מתחילת המאה העשרים. מסתבר שהיו כמעט מאתיים זונות יהודיות מצליחות למדי באותה תקופה. עם זאת הן "שמרו על מידה של אדיקות דתית", ולכן כאשר הרב יעקב דאנון איים עליהן שלא יקברו אותן בקבר ישראל רבות מהן חדלו מעיסוקן זה.
Capture