זאב ספראי

מסכת אבות עם פירוש ספראי

פרופ' זאב ספראי הוא חוקר של ארץ ישראל בימי בית שני, ומפעל חייו הוא הוצאת "פירוש ספראי" למשנה, המנסה לפענח את דברי החכמים על פי הממצאים ההיסטוריים והארכיאולוגים הידועים לנו על התקופה. הגיע לידי הכרך החדש שיצא זה עתה, על מסכת אבות המעניינת במיוחד.

הנה דוגמא לפירוש ספראי: במשנה י"א ר' אלעזר המודעי נותן רשימה של חוטאים ש"אין [להם] חלק לעולם הבא". בטבלה להלן תוכלו לראות את הרשימה בטור הימני, המשוות לרשימות חוטאים ממקורות חז"ליים אחרים (נסו למצוא את עצמכם ברשימות, אולי תוכלו לחסוך לעצמכם ציפיות שווא).

ספראי שואל: מה זה החטא הראשון, "המחלל את הקדשים"? לכאורה, פירושו מי שמשתמש שימוש חולין ברכוש המקדש. זו הלכה פשוטה, אבל ספראי חושב ש"קשה להניח שרבי אלעזר מדבר על מקרה הלכתי פשוט של המרת קדשים", שכן בימיו כבר אין המקדש פועל, וממילא הניסוח החריף "אינו מתאים להלכה שגרתית".

על פי ספראי, מכיוון שר' אלעזר חי בימי מרד בר כוכבא, כנראה יש קשר לאווירה בזמן הזה (הוא הוצא להורג על ידי הרומאים ב-135 לספירה). הוא מקשר את המרד גם לחטאים האחרים שמזכיר אלעזר, ומסיק שאפשר שהכוונה אפוא היא למי שהטיפו לבניית בית המקדש בזמן המרד, ו"דחפו לכך למעשה על ידי הקדשת קודשים שהמתינו כביכול לבניית המקדש", דהיינו, התחילו לאסוף כסף, ולקדש כל מני כלים ובעלי חיים בציפייה שאוטוטו ייבנה הבית והם ישומשו.

אם הפירוש הזה נכון, הרי שכל מני "מכוני מקדש" בימינו חוטאים חטא חמור, לפחות לדעת אלעזר המודעי. מצד שני, ספראי לא בטוח לגמרי שזה הפירוש הנכון. אולי מדובר בכלל ביציאתו של החכם כנגד "אלו המתנגדים לבניית המקדש, או המעכבים את הפעילות ומחללים בכך את הקודש".

בקיצור, אין לדעת. אבל הניסיון להשתמש בידע ההיסטורי והארכיאולוגי שיש לנו על התקופה בוודאי מוסיף נדבך מעניין וחשוב לפירוש המשנה. הכל בעמ' 199-206 של הספר הנאה הזה. וחג שמח.