התחדשות

מיכה גודמן על התחדשות דתית

המאמר האחרון של מיכה גודמן במוסף 'שבת' של מקור ראשון, והחלק האחרון בקריאה שלו להתחדשות. מאמר יפה מאוד בו הוא עומד על כמה מכשלי המסורת כמו גם כשלי החברה המערבית בזמן הזה, ומזמין מבט אל נקודת המפגש הנוצרת בין מעגלים שונים שהיו פעם מרוחקים. הנה פסקה יפה:
 
הדתיים עסוקים במידת הלגיטימציה ליצירת שינויים בהלכה, ואילו החילוניות המתחדשת הנענית לקריאתו של ביאליק לא עוסקת בשינויים בהלכה הקדומה, אלא בעיצובה של הלכה חדשה. שני הצדדים מגיעים לשיחה על ההלכה עם חששות, והחששות הם הפוכים. הדתיים חוששים מאוד ששינויים בהלכה מערערים את הסמכות של המסורת. החילונים חוששים מאוד שחידוש ההלכה מעניק סמכות למסורת. החששות הללו הם חששות זהותיים: הדתיים מפחדים ששינויים בהלכה יערערו את הדתיות שלהם וחילונים מפחדים שחידוש ההלכה יערער את החילוניות שלהם.
 
גודמן מזהה את הפכיתם של הגבולות בין המגזרים לנזילים, ומיטיב לנסח את המניעים השונים שיש לקצוות משני הצדדים להיפגש. אין כאן פשוט גלישה לכדי התמזגות, אלא רצון לתיקון פנימי שמגיע מנקודות שונות. גודמן: "לעומת האדם הדתי ששואל כיצד להתאים את המסורת למודרניות, האדם החילוני שואל כיצד להשתמש במסורת כדי להתגונן מפני המודרניות." גודמן מקווה שמה שייוצר מהמפגש יהיה זרם מרכזי בעל יכולת לתיקון חברתי כללי. בכל מקרה אפשר להבין ממאמרו שההתפתחויות הנוכחיות בחברה הישראלית אינן פשוט שחזור של משהו שהיה, אלא יצירה של משהו חדש, וזו תובנה חשובה.