הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי קולע לדעת נוצרים

בגליון תאיר נרי האחרון (76, ט"ו בחשון תשע"א), בטאונו של הרב המקובל ניר בן ארצי שליט"א, מופיע דבר תורה שלו, שסופו כך:

נשמע מוכר? אולי בגלל שזה בדיוק אותו קו דואליסטי, אנטי-בשרי שמאפיין את המיתוס הנוצרי על לידת ישו: הגוף והתשוקות הפוכים לרוח ולקדושה, וצדיקים אמיתיים יכולים להיוולד רק שלא בדרך הטבע. והנה היהדות של הרב בן ארצי מתקרבת לרוח האנטי-אנושית, שוללת-עולם של הנצרות.