דיון

שיחה עם הרב אורי שרקי

הרב אורי שרקי הוא אחד הרבנים היותר מעניינים שבציונות הדתית. הוא לא רק רב ידע, אלא שיש לו חזון עולמי מקורי שהוא גם מנסה להגשים (למשל, יש לו ארגון לשכנוע אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח). כמובן, אני חולק עליו בהשקפת עולמי בממדים רבים. שמחתי שהוזמנתי לסדרת מפגשים מצולמים איתו בערוץ 'אורות', בהם נתדיין בינינו, אולם כשהגעתי לביתו התברר לי שאצטרך גם להנחות את המפגשים, וזה היה קצת מעצבן מפני שכמובן ציפו ממני לעשות את זה ללא שכר. אבל שיתפתי פעולה, חסר אופי שכמוני. להלן המפגש הראשון, המטפל ב"ייחודיות" היהודית.