בועז הוס

על שדה חקר הקבלה ופולמוסיו

את הספר הזה הייתי ממליץ לקריאה לכל מי שמתחיל ללמוד קבלה או חסידות באקדמיה. הוא פורש בצורה יעילה ושיטתית, גם אם טכנית למדי, את התפתחות ההיסטורית, המושגים העיקריים והפולמוסים הגדולים של מחר הקבלה החל מהפיכתו לתחום מחקר אקדמי מכובד על ידי גרשם שלום ועד לדור החוקרים הבכירים כיום, תלמידי תלמידיו של שלום.
 
החלק המעניין ביותר של הספר הוא כמובן הפולמוסים, שלא פעם נהיו אישיים למדי. תוכלו לקרוא על פולמוס ברוך קורצווייל נגד שלום (הראשון האשים את האחרון בחיבה יתרה לשבתאות וניסיון לצייר את הציונות כממשיכתה האורגנית, ולכן היהודית אותנטית), בין ישעיהו תשבי למשה אידל (הר' האשים את הא' בחוסר חדשנות, ומאידך בניסיון לרצח אב (רוחני) מול גרשם שלום), בין יוסף בן שלמה לאידל (דומה), בין שלום רוזנברג ליהודה ליבס (הר' האשים את הא' בפרשנות מיתית מוגזמת של חז"ל, הא' ענה שהר' אורתודוקס קנאי שלא מסוגל לראות את מה שלא מתאים לאמונתו), ועוד. מכיוון שחלק חשוב מהעולם האקדמי הוא האינטריגות, הרעיוניות אבל גם האישיות, בין חוקריה, כדאי לתלמיד לדעת מי נגד מי.
 
הספר כאמור מבהיר דברים חשובים, אבל לוקה בכמה נקודות. ראשית, לא נסקרות כראוי תרומותיהם של דמויות שונות בשדה האקדמי. כך למשל, חביבה פדיה לא זוכה כמעט למקום, ותרומתה הרבה והחשובה לא מובאת בפני הקורא. שנית, לא כל הפולמוסים נחשפים. פולמוס בועז הוס כנגד חוקרים שהוא סבור שמושפעים מעמדותיהם הרוחניות הפרטיות אינו מדובר כלל, והרי הוא היה חלק חשוב בשדה בשנים האחרונות, ומצא מקום גם בספרו האחרון של הוס, "שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית". לא ברור לי למה הושמטו עניינים כאלה, והדבר פוגם בסקירה הנאה בסך הכל שבספר.
 

ההרצאה שלי בכנס הבינלאומי לחקר הזוהר

ההרצאה שלי בכנס הבינלאומי לחקר הזוהר בשבוע שעבר, תחת הכותרת "'אין כל צורך לתקן את העולם': קבלה וזוהר בתנועות נאו-קבליות". אני מדבר על השינויים בתפיסת הקבלה בקבלת הרב אשלג וממשיכיו. מגיבים על דברי פרופ' יהודה ליבס, פרופ' ארתור גרין, פרופ' בועז הוס ופרופ' משה אידל.

ספר חדש על "קבלה והתחייה הרוחנית הנוכחית"

מוסד באליק הוציא לאור ספר שאותי מעניין מאוד, בשם Kabbalah and Contemporary Spiritual Revival. הספר כולל אוסף של מאמרים, בעריכתו של פרופ' בועז הוס מאונ' בן גוריון. הנה התוכן:

Contributors 7
Preface 13
From Neo-Hasidism to Outreach Yeshivot: The Origins of the Movements of Renewal and Return to Tradition – Yaakov Ariel 17
Performing Kabbalah in the Jewish Renewal Movement – Chava Weissler 39
Self, Identity and Healing in the Ritual of Jewish Spiritual Renewal in Israel – Rachel Werczberger 75
The Contemporary Renaissance of Braslov Hasidism: Ritual, Tiqqun and Messianism – Zvi Mark 101
Towards the Study of the Spiritual-Mystical Renaissance in the Contemporary Ashkenazi Óaredi World in Israel – Jonathan Garb 117
Building a Sanctuary of the Heart: The Kabbalistic-Pietistic Teachings of Itamar Schwartz – Elliot R. Wolfson 141
The Boundaries of the Kabbalah: R. Yaakov Moshe Hillel and the Kabbalah in Jerusalem – Jonatan Meir 163
Kabbalah for the Gentiles: Diverse Souls and Universalism in Contemporary Kabbalah – Jody Myers 181
Toward a Social Psychology of Spirituality – Philip Wexler 213
Yoga and Kabbalah as World Religions? A Comparative Perspective on Globalization of Religious Resources – Véronique Altglas 233
Kabbalah in Gnosis Magazine (1985-1999) – Wouter J. Hanegraaff 251
Paganism: Negotiating between Esotericism and Animism under the Influence of Kabbalah – Graham Harvey 267
Radical Religious Zionism from the Collective to the Individual – Shlomo Fischer 285
Precursors to Postmodern Spirituality in Israeli Cultural Ethos – Tamar Katriel 311
Between Universalism and Relativism: The Acquiring of a Continuously Liberating Self by Buddha-Dhamma Israeli – Practitioners Joseph Loss 329
Contemporary Kabbalah and its Challenge to the Academic Study of Jewish Mysticism – Boaz Huss 357

במבוא לספר כותב העורך, בועז הוס:

In the last decades of the 20th century, a surprising revival of interest in Kabbalah and Hasidism occurred in Israeli society, in Jewish communities in the Diaspora, and to a certain degree in the Western culture in general. Since the late 1960’s, and especially, during the last two decades, new Kabbalistic movements came into being, whereas old Kabbalistic yeshivot and Hasidic groups have become more active. Today, many forms of Kabbalistic rituals and practices are performed, revived, and re-invented, along with Kabbalistic themes being integrated in literature, art, music and popular culture.

Most contemporary Kabbalistic and Hasidic movements emerged out of earlier forms of 20th century Kabbalah, reproducing and developing previous Kabbalistic themes and practices. Yet, today’s
Kabbalah is created in the framework of postmodern culture and new spiritual formations (especially, the New Age) stimulating its revival and to a large extent shaping its cultural expressions.

מבין המאמרים קראתי כבר את זה של צבי מארק על הרנסאנס של ברסלב ואת זה של יהונתן גארב על הרנסאנס הרוחני בחברה החרדית האשכנזית כיום, שניהם מעניינים מאוד, ואני בהחלט מצפה לקרוא את שאר המאמרים.