אקדמות

גיליון אקדמות ופולמוס דיני צניעות

אחרי זמן רב שלא זכינו, לפני שבוע יצא גיליון נוסף של 'אקדמות', כתב העת למחשבה יהודית של בית מורשה. הגיליון מכיל באמת כמה וכמה מאמרים מעניינים, והוא פותח בפולמוס שיוזם פרופ' נדב שנרב על הלכות צניעות. בקצרה, שנרב טוען שאין דבר כזה.

כמובן שכיום רבנים כותבים ספרים שלמים על איך נשים צריכות להתלבש ולהתנהג (צניעות, כידוע, זה משהו שמוגבל לנקבות), אבל שנרב מפנה את תשומת הלב לזמנים עברו, בהם בקושי התעסקו עם העניין. עכשיו, כמובן שבקושי התעסקו מפני שצורת הלבוש היתה שונה, אולם שנרב בכל זאת שואל האם יש אי שם קוד הלכתי ללבוש נשי:

בשולחן ערוך ובמשנה תורה לרמב"ם מפורטים דיני שבת ודיני קידוש החודש, הלכות מאכלות אסורות והלכות לולב. איפה נמצאות הלכות צניעות? אם, כמו שעולה מדבריהם של פוסקים ידועים, יש קורפוס מאורגן של הלכות גמורות בנושא, מדוע הן אינן מופיעות באופן מסודר בשום מקום?

שאלה טובה. שנרב ממשיך ומנתח את המקורות הבודדים מהם בכל זאת מנסים לברר מהו רצונו של קב"ה בעניין הזה, ומנסה להראות שכאשר חז"לנו מדברים על איסור שיער גלוי לאשה נשואה או איסור קריאת שמע לפני אשה ערומה הם לא מתכוונים להורות על איסורים בדיני לבוש נשי, אלא על איסורים אחרים לגמרי (למשל, איסור על אישה לבזות את בעלה). ממקורות אחרים הוא מראה שחכמינו לא היססו להפשיט נשים ולהביט בהם בהזדמנויות שונות, ולא נמצא בתלמוד כל דיבור על האיסור ההלכתי שבדבר.

תגובה למאמרו של שנרב כותב הרב שמואל אריאל, ומצליח לערער כמה קביעות של שנרב, אולם אחרות, לטעמי, לא. גם הרבנית (שימו לב לתואר!) עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי כותבת תגובה לשנרב ומציגה זוויות אחרות בדיון.

בסיכומו של דבר הכל מסכימים שאין שום דין הלכתי לגבי עובי הגרביים או גובה הצווארון שנשים אמורות ללבוש, ונחלקים לגבי איסורים כלליים שיותר שנמצאים או אינם נמצאים אצל חז"ל. גם אם יש איסורים כאלה (ונדמה לי שיש – הן שנרב והן אריאל מנסים למצוא "שיטה" אחת אצל חכמינו, ולא חושבים, נדמה לי, על האפשרות הבאה: חלק מחז"ל פסקו שיש, חלק חשבו שאין. ההלכה לא היתה אחידה אז), ברור שהם חד משמעיים הרבה פחות מאשר מנסים להציג אותם כיום.

לשמחתי אתר בית מורשה מציג את כל המאמרים הנידונים כאן להורדה חינם. ובבלוג של "רב צעיר" התפרסמה רשימה על הפולמוס.

Scan1003334