תוכנית מאה הימים של משה פייגלין

ב-9 לדצמבר 2008 נעלמה מאתר 'מנהיגות יהודית' תוכנית מאה הימים של משה פייגלין, המוצעת כאן להלן. יום אחרי זה כתב על כך יאיר אטינגר ב'הארץ'. זה קרה יומיים אחרי הבחירות המקדימות בליכוד, בהן הגיע פייגלין למקום 20, הריאלי (ואח"כ נדחק אחורה כשזכה לטיפול אישי בידי נתניהו). התוכנית נמצאת כולה בספרו של פייגלין, מלחמת החלומות, עמ' 425-432 (וחלקה גם כאן, ב'דברי הכפר', העלון הפנימי של כפר הנשיא, עמ' 9-10) ואני מביא חלקים ממנה כאן לנוחותם של הקוראים, ולידיעת הציבור, מכיוון שמדובר בברור במסמך שיש בו עניין לציבור הרחב. את תגובתו של פייגלין לדברים ניסיתי להשיג, אולם ללא הצלחה. ההדגשות כולן שלי.

תוכנית מאה הימים

א) תפילת הודיה של ראש הממשלה וממשלתו העתידית על הר הבית. הר הבית מסמל את החיבור הנצחי בין העם הארץ והקב"ה. מסירת הר הבית, לב האומה, לאויב היא שורש הנפילה, וההיאחזות בו – יסוד התקומה. האקט הראשון חייב להיות שם, בטרם יקום האויב מבית ומחוץ וינסה למנוע זאת. קצונת המשטרה הבכירה תצטרך להחליט אם לפתוח את השערים ולאפשר את התפילה, או לסיים את תפקידה.

ב) כבר למחרת – הכרזה על ממשלה. לראשונה בישראל יֵדע הציבור, עוד קודם לבחירות, לא רק מהי המפלגה המוצעת, אלא גם מהי הממשלה המוצעת. ממשלה זו תכלול שבעה שרים, במשרדים האלה:

 • חינוך: משרד זה יכלול בין השאר את האחריות להעמקת הזהות היהודית בכל רובדי החברה, במערכת החינוך מגן הילדים ועד האקדמיה, בתרבות, בתקשורת, ובאמנות.
 • כלכלה: המשרד יכלול בין השאר את האחריות לאוצר, לתעשייה, לחקלאות, לתכנון הכלכלי, להפרטה ולפירוקם של גרעיני שליטה, לתשתיות, ולמשק המים.
 • ביטחון פנים וחוץ: המשרד יחלוש על כל נושאי הביטחון ויפעל נגד אויבי ישראל מבית ומחוץ. אויב ישראל הוא מי ששואף לחסלה, מבחינה פיזית או מבחינה מהותית, כמדינה יהודית.
 • פנים: המשרד יעסוק בענייני משפטים, משטרה, ובקשר עם השלטון המקומי.
 • תפוצות: תפקידו של המשרד יהיה לטפח קשר עם העם היהודי, ולעודד את העלייה. הסוכנות היהודית תבוטל, וסניפיה יועברו לשגרירויות ישראל. המשרד ייצור קשרים עם מדינות חוץ העומדות בקריטריונים שייקבעו. תבוטל החברות באו"ם, וייסגרו השגרירויות בגרמניה ובמדינות אנטישמיות.
 • ארץ ישראל: המשרד יהיה ממונה על פיתוח ירושלים ומקום המקדש, על גאולת הארץ, על עידוד התיישבות יהודית ועל טיפוחה ופיתוחה. המשרד יעסוק בסיוע להגירתם של מי שאינם יהודים.
 • בריאות וספורט.

הממשלה תיבָנה משרים מקצועיים; לא יהיה משא ומתן קואלציוני. עוד קודם למועד הבחירות ייקראו המפלגות המזדהות עם המטרה להציע מועמדים מקצועיים, שלא בהכרח יהיו אנשים פוליטיים, ואף רצוי שלא יהיו כאלו, לתפקידי שרים. הממשלה תועמד לאמון הכנסת בידיעה שאם תיפול, שוב יהיו בחירות, ואחריהן צפוי ניצחון גדול הרבה יותר.

שכר השרים יוצמד לשכר הממוצע במשק. שכרם של חברי הכנסת מן הקואליציה יוצמד באופן דומה, עד לחקיקת חוק מסודר שיחייב את כלל נבחרי הציבור. איש בשירות הציבורי לא יוכל להרוויח יותר משר, כולל יועצים ומועסקים חיצוניים.

ג) כעבור שבוע :

הנחת 'חוק יסוד: ישראל מדינה יהודית – מבנה המשטר ואופיו', על שולחן הכנסת.

חוק זה יעביר את הדמוקרטיה הישראלית משיטה ריכוזית, מורשת מפא"י, לשיטת בחירות אזורית, כפי שנהוג ברובן המוחלט של המדינות הדמוקרטיות. מטרת החוק היא להעביר את האחריות מן השלטון המרכזי לניהול הקהילתי, ולהסיר את המחסומים בין תחושת הזהות הטבעית, שרוב אזרחי המדינה חפצים לפַתֵּח, לבין הריכוזיות שהנהיג השמאל כדי להנציח את שלטונו ואת השקפת עולמו.

הקהילה תחליט מי יהיה נציגה לבית הנבחרים, אילו כבישים יהיו סגורים אצלה בשבת, מה יהיה תקציב החינוך, מי יהיה מפקד המשטרה שלה וכדומה. תפקיד הממשלה יצומצם לנושאי ביטחון, תשתיות כלליות, ועידוד נושאים בעלי חשיבות לאומית כללית. מובן שפתיחה זו תייעל מאוד את הביורוקרטיה הישראלית המסורבלת, ותעודד יזמות כלכלית, פיתוח, ואחריות האזרח לקהילתו.

החוק יכלול בין השאר הצעת חוקה מפורטת למדינה יהודית, הקמת שני בתי נבחרים: בית תחתון לטיפול בעניינים מוניציפליים שוטפים, ובית עליון לטיפול בנושאים לאומיים. הבית העליון יורכב מיהודים בלבד, תהיה בו נציגות ליהודי התפוצות, והוא ישמש בית משפט עליון לחוקה.

לבית המשפט העליון לא תהיה אפשרות לחקיקה שיפוטית בניגוד לחוקי בית הנבחרים. חברי הבית העליון הם שיבחרו את השופטים, בבחירות חשאיות. שופטים יועמדו לביקורת תקופתית. קידומם והמשך כהונתם יהיו קשורים בהישגיהם.

ד) כעבור 10 ימים: שיבוץ תפקידי מפתח, כגון היועץ המשפטי לממשלה, יו"ר רשות השידור וכדומה, באנשים המזוהים עם מטרותיה הבסיסיות של הממשלה.

ה) כעבור שבועיים: חוק שירות קרבי התנדבותי. השירות הקרבי בצה"ל יהיה התנדבותי בלבד. חייל שאינו מזדהה עם מטרות המדינה יהיה פטור משירות הכרוך בסיכון חיים. חיילים שסיימו שירות קרבי יהיו זכאים לקרקע חינם לבנייה עצמית ולהטבות נוספות. קבלת דמי הביטוח הלאומי יותנה בשירות בצה"ל או בשירות לאומי מוכר.

ו) החל מהשבוע השלישי: הפסקה מוחלטת של הזרמת אמצעי קיום לרשות הטרור של אש"ף. תופסק הזרמת הכסף, החשמל, הקומוניקציה, הטלוויזיה והרדיו, חומרי הגלם וכדומה. כל התקפה על ישראל תגרור כיבוש האזור שתושביו יזמו את האלימות, גירוש תושביו וחיסול התשתיות שעליו.

ז) החל מהשבוע הרביעי :

יחסי חוץ: פרישה מהאו"ם, סגירת השגרירויות בגרמניה ובמדינות אנטישמיות, והחלפתן במשרדי אינטרסים בלבד. דרישה (שקטה, ובאין ברירה – פומבית) לשחרורו של אסיר ציון יונתן פולארד, והתניית כל ביקור ממלכתי בארה"ב בשחרורו.

שמו של משרד החוץ יוסב ל'משרד התפוצות'. המשרד יקבל לידיו את סמכויותיה של הסוכנות היהודית, ויראה את עיקר תפקידו בעידוד עלייה ובהידוק הקשר עם יהודי התפוצות.

ח) החל מהשבוע החמישי : העברת מערכת החינוך לעבודה על פי תאריכים עבריים בלבד. ראש השנה הבא יחול בישראל בא' בתשרי… שנת הלימודים תחל בא' באלול, החופשה השנתית תהיה בחודש כסליו, וכדומה. צפוי שמהפכה זו תביא למהפכה בלוח השנה הישראלי כולו, שכן לוחות הזמנים של מקומות העבודה, החופשות השנתיות, תוכניות העבודה, זמני המעבר ממקום מגורים אחד למשנהו וכדומה – צמודים בדרך כלל למועד תחילתה של שנת הלימודים. באופן זה, יתחיל לפעום בלבה של המדינה היהודית השעון היהודי במקום זה הנוצרי.

מובן שהמהפכה במערכת החינוך לא תיעצר בלוחות הזמנים אלא תיכנס למהות ולתכנים. משקל מיוחד יינתן לטיפוח הזהות היהודית, החל מלימודי ההיסטוריה של עם ישראל וידיעת הארץ, וכלה בלימודי קודש ברמה הגבוהה ביותר. המדינה תעודד דחיית שירות לצורך לימוד והעמקה במקורות היהדות, לכל יהודי המעוניין בכך, ללא קשר לרקע שממנו הוא בא.

ט) החל מהשבוע השישי:

מהפכה במערכת הביטחון : תקציב הביטחון יקוצץ בשליש. כל הציוד שנועד למנוע נפגעים במגע עם האויב, בניגוד למהותו היסודית של הצבא, יושמד בטקס חובה בכל בסיס. ציוד זה יכלול רימוני גז, כדורי גומי, אלות, חצציות וכדומה. גדרות אלקטרוניות יפורקו; צה"ל ישתית את הגנת המדינה והיישובים על יצירת הרתעה אגרסיבית וקשה. מפקדים שהשתתפו בהפקרת חיילים, בקבר יוסף, בהר עיבל ובמקומות נוספים, יושעו מיד מן הצבא. צבא המילואים יוקטן במידה ניכרת ויתבסס בעיקר על כוחות מקצועיים: אנשי מחשבים, רופאים, מהנדסים, נהגים וכדומה. המילואימניקים יהיו מתנדבים בלבד, ויתוגמלו ביד רחבה. הכוחות הלוחמים יבואו כולם מן הצבא הסדיר ומצבא הקבע.

י) החל מהשבוע השביעי:

כלכלה : ייבוא עובדים זרים, כולל ערביי יש"ע, והעסקתם ייאסרו בחוק. העובדים הזרים השוהים בארץ יוחזרו לארצותיהם באופן מכובד והגון. חברות ממשלתיות יופרטו לציבור הרחב, ולא לגרעיני שליטה מאפיונריים כפי שנעשה עד כה. המעורבות הממשלתית בחיי הכלכלה תוקטן ככל האפשר. הממשלה תעודד השקעות ורווחיות מְרַבִּית מחד גיסא, ותקטין את הוצאותיה מאידך גיסא. שכרם של השרים, של הח"כים ושל עובדי הציבור האחרים יעמוד ביחס קבוע לשכר הממוצע במשק. יום ראשון יוכר כיום מנוחה פעילה. יום השבת ייועד להעמקת הזהות היהודית, ותושבת בו כל פעילות ציבורית או מסחרית שאינה הכרחית. משחקי הכדורגל ופעילות הפנאי יועברו ליום ראשון. כל עובד יוכל לחסוך בקרן מיוחדת של הביטוח הלאומי, ולצאת לשבתון מלא או חלקי, כמו באקדמיה, בשנת השמיטה, לצורך לימודי יהדות. גביית מס אמת מאוכלוסיות שנהגו להשתמט באלימות מתשלום.

יא) החל מהשבוע השמיני: חברה- מדינת ישראל נבנתה מלכתחילה כחברה הומוגנית ריכוזית. הבולשביזם המובנה באידיאולוגיה המפא"יניקית בא לידי ביטוי בסיסמה 'כור ההיתוך הישראלי', שמשמעותה: כל העליות וכל האידיאולוגיות ייכנסו לתנור שלנו, ויוצקו מחדש בצלמנו כדמותנו. כך פותחה בישראל גישה 'דמוקרטית' ייחודית, ולפיה כל המדינה היא מחוז בחירה אחד, לא הנציגים נבחרים אלא מפלגותיהם, והמדינה מתערבת בכל תחומי החיים. המדינה היהודית תחזור למבנה הקהילתי המוכר בחברה היהודית והמקובל כיום ברובם המוחלט של המשטרים הדמוקרטיים. הבחירות תהיינה אזוריות, הבוחר יכיר את הנבחר, והאחריות לקביעת גורלו תוחזר מן המדינה לאזרח.

72 תגובות

 1. הייתי מדגיש גם את המשפט הנאה "מפקדים שהשתתפו בהפקרת חיילים בקבר יוסף, בהר עיבל ובמקומות נוספים, יושעו מיד מן הצבא". תחולה רטרואקטיבית של החוק היודונאצי היא עניין מפחיד.
  חוצמזה, זה נראה כמו שרבוט של מתבגר – איזה ישיבה-בוחר בן 14 שמפנטז בחדרו מה יהיה כשהוא יהא מלך. טוב שלא העביר חוק שמחייב את רוחל'ה מהאולפנה ממול להתחתן איתו.

  אהבתי

  1. זה דווקא הדבר היחיד שיש בו היגיון. באמת הפקירו שם חייל (בקבר יוסף) והוא נהרג בשל כך

   אהבתי

   1. אבל יש להשעות את כל המפקדים שהפקירו חייל. לא רק את אלה שהפקירו חיילים בקבר יוסף והר עיבל (מקומות שבעיני פייגלין הם קדושים או משהו). ובדיוק הנקודה הזאת מראה למה הוא יודונאצי פנאט שיעמיד את כולנו (השמאלנים) בשורה מול הקיר ויכריח אותנו לשיר את האינטרנאציונל בעודו יורה ראש ראש. אבל סלחו לי על התחזית הקודרת. אין בחירות מתישהו?

    אהבתי

 2. איך לא הדגשת את הסעיף הפאשיסטי בבירור הבא: " משרד הבטחון… יפעל נגד אויבי ישראל מבית ומחוץ. אויב ישראל הוא מי ששואף לחסלה, מבחינה פיזית או מבחינה מהותית, כמדינה יהודית.".

  אהבתי

  1. כבר היוום יש את צה"ל שמטרתו להלחם באויבים, ישראל מוגדרת כיהודית ויש חוק הקובע גזר דין מוות לבוגדים. מה השינוי המשמעותי מהמצב הנוכחי?

   אהבתי

 3. האמת היא שאחרי קריאת הדברים, הוא קצת פחות מפחיד. נראה לי שהאיש יותר מסוכן לעצמו מאשר לאחרים. נפש של מתבגר עם בוחן מציאות מתחת לגבולי. אלה לא "רעיונות" אלא פנטזיות של ליבידו מודחק.
  זה שנתניהו חושש ממנו, מראה בעיקר כמה בעלה של שרה חסר אחיזה.

  אהבתי

  1. מעניין איך קובעים את רמת "בוחן המציאות"- האם נניח לשמעון פרס, יוסי ביילין, יצחק רבין ועוד רבים יש "בוחן מציאות" מעל לגבולי, אחרי התוצאות של הסכמי אוסלו? תשאל גם את מליון התושבים שישבו בממ"דים במבצע האחרון מה דעתם על רמת "בוחן המציאות" של חלק נכבד של המנהיגים הפוליטיים, הצבאיים והמשפטיים (שעדיין ממשיכים לכהן פה בכל מיני פונקציות), שטענו שההתנתקות תעשה לנו אך טוב ותשפר את המצב הביטחוני של תושבי מדינת ישראל?
   דווקא על אדם שהתווה תכנית לפני שתים עשרה שנה, ובינתיים עם כל השינויים שקרו בחיינו הדברים מתקדמים פחות או יותר לפי התכנית ההיא, אתה אומר שיש לו בוחן מציאות גבולי? האם בדקת את בוחן המציאות שלך?

   אהבתי

  2. עם כל ההבדלים וכל הסייגים; גם על היטלר ימ"ש נאמרו דברים כמו הגיגים הנובעים מתוך פנטזיה וכולי… ואנחנו כבר יודעים איך זה נגמר. לכן יש כ ן לחשוש מאדם כזה..
   והמבין יבין.

   אהבתי

 4. תומר שלום, פוסט מאלף. רציתי לשאול – במקומות רבים חוזר פייגלין על המונח יהודים (הבית העליון יורכב מיהודים בלבד…) – האם ידוע לך לאיזה הגדרת יהודי מתכוון פייגלין? האם להגדרה ההלכתית או להגדרת חוק השבות וחוקי נירנברג?

  השאלה עקרונית עבורי – שכן לאורך כל הפוסט לא ראיתי שום התייחסות לשואת העם היהודי.

  תודה

  גיא

  אהבתי

   1. חוץ מהאומץ לקרוא את הדברים ממקור ראשון – אין לי שום קשר לפייגלין אז לא אוכל לסייע לך בזה – (אבל אני מניח שבהתאם לעקרונות החירות שהוא דוגל בהם – יהודי הוא כל מי שמגדיר את עצמו כיהודי) אבל אתה מוזמן לקרוא באתר או בספרים שלו הוא די ברור ודי מפורט ולא מסתיר כלום. ראה למשל: http://mflikud2012.com/demodat http://www.mflikud.co.il/contents/maamarim/maamarim68/maamarim008.html
    באופן כללי אני ממליץ לך תמיד לעבוד עם מקורות ראשונים ולא למחזר חומרים מאתר "הארץ" הידוע באובייקטיביות וביושרה שלו..

    אהבתי

 5. פייגלין הוא אכן גזען קלאסי – וזהו כישלון קולוסאלי של מערכת שלטון החוק בישראל, שלא העמידה אותו לדין ולא הרשיעה אותו בהסתה לגזענות. הוא כתב עשרות מאמרים עמוסים בדברי הסתה לגזענות, הוא עבר על כל חוקי הגזענות האפשריים, ואף אחד לא שוקל אפילו לטפל בו. אני צופה התנגשות מרה עם בג"ץ בסופו של דבר.

  אהבתי

  1. יאללה, דוגמאות!
   אבל משהו בשרני בבקשה. כזה שהוא יותר גרוע מחוק השבות, או הכרזת העצמאות.

   אהבתי

 6. מעדיף אלף פעמים את הרעיונות של פייגלין מ-2000 על פני הרעיונות מודל 2000 של נבחרי ציבור הזויים שהביאו לנו את אוסלו ("מזרח תיכון חדש") – לחלקם, בניגוד לפייגלין, אין אפילו את היכולת לעדכן ולמחוק את הרעיונות האלו מהדיסק שלהם…

  אהבתי

  1. והרי זה מה שבאמת מפחיד. לא פייגלין ודעותיו, אלא אזרחים התומכים בדעות אלה.

   אהבתי

   1. כבר ציינתי קודם, שבגלל זה יש לחשוש ממנו. "הזוי" "פנטזיונר" אלה כינויים מכובסים לאדם בעל גישות פשיסטיות מוכחות. ואני מדבר על תורת הפשיזם כפי שנוסחה על ידי ההיסטוריון קווין פסמור ; וכן ע"י בניטו מוסוליני והמשורר ד'אנונציו שדגלו בקורפרטיזם. רעיון הקורפורטיזם נוסח מחדש ע"י פייגלין תחת השם " המבנה הקהילתי". מי שמעוניין, יעיין בערך פשיזם בוויקיפדיה, ויבין מאין שואב פייגלין את רעיונותיו. ה ו א מ ס ו כ ן.

    אהבתי

 7. פייגלין נכנס לרשימת הליכוד ברוב מתפקדי הליכוד, הליכוד ינצח בבחירות בגדול. מה זה אומר עלינו?

  זה לא פייגלין, זה אנחנו. אני לא בטוח שקהל בוחרי הליכוד יזדעזע מהתכנית הזו כמו המגיבים מעלה.

  אהבתי

  1. לא מזדזעים, פשוט לא תופסים את זה ברצינות. כמו שנתניהו הבטיח להוריד את החמאס ולהוריג מיסים.. אז מה? כלום לא קרה ובית המקדש השלישי לא יקום גם ב 4 שנים הבאות.

   אהבתי

 8. גם נזכה למשטר פאשיסטי בגרסתו הפולקיסטית, וגם נזכה שהמדינה תפריט את עצמה לדעת. אם כבר דיקטטורה, לפחות שלא נדאג לפרנסה.

  אהבתי

 9. מפחיד. שווה להדגיש את התנאי לקבלת דמי ביטוח לאומי ובעיני מבעית גם המעבר ללוח השנה העברי.

  אהבתי

   1. זה לא רק אנאכרוניזם, זה גם מנותק משאר העולם באופן מוחלט. בוא נעבור לעבוד לפי לוח המאיה או משהו. וזה כמובן בלי לדבר על האזרחים הלא יהודים.

    אהבתי

    1. בכל מקרה הוא לא מתכוון להשאיר אותם כאן ובכלל הדיון בעניינו של פייגלין מיותר יש לתת לו להסלים את תאוריו מעוררי הבעטה בסופו של דבר מערכת המשפט תיפתור אותנו מעולו של זה ושכמותו כמו מקרה כהנה

     אהבתי

 10. לא הוגן לא להכניס את המאמר כולו ואת הסיכום:

  "הנקודות שתוארו במאמר זה אינן תוכנית של ממש אלא קווי מתאר למדיניות. גם את החלוקה לשבועות אין לקבל כפשוטה."

  אהבתי

 11. ואולי, פייגלין החליט שהוא כבר מעבר לשלב הזה והוא שינה את דעתו, וזו הסיבה לכך שהוא הוריד את המאמר הזה?
  מ2008 ועד היום זרמו מים רבים בירדן ופייגלין העיד על עצמו באין ספור ראיונות שהוא התבגר והתפכח. אז מה הטעם לחזור על חומרים ישנים שאבד עליהם הכלח?
  באותה מידה אפשר ללעוס את זה שיחימוביץ' הצביעה לחד"ש, נו אז מה?

  אהבתי

 12. מצד אחד, הוא רוצה שלטון מרכזי חלש ורופף, שבקושי ימשול על האזרחים, ומצד שני הוא רוצה צבא אדיר שיוכל להרתיע את העולם כולו, כולל גרמניה (ה"אנטישמית") וארה"ב (שכולאת את "אסיר ציון" פולארד).

  אין ספק, מדובר בריאליסט.

  אהבתי

 13. מה שבאמת מעניין זה שלמרות החזרה האובססיבית על "יהודי", המילה "רב" לא מוזכרת אפילו פעם אחת.

  אהבתי

  1. זה לא מקרי. פייגלין מאמין בחשיבה חופשית. בחירות. ולכן הוא מתנגד, למשל, למדינת הלכה.

   אהבתי

 14. מעניין מה כתבה מועמדת מפלגת העבודה, סתיו שפיר בשנת 2000…
  – תומר, תוכל להפעיל את המקורות שלך?

  אהבתי

 15. היי תומר,
  לא הבנתי למה לא הבאת את המאמר במלואו, כולל ההקדמה, כולל ההסתייגות בהתחלה וכולל ההסתייגות בסוף.

  אהבתי

 16. למחטטים בעברי ובהתבטאויותי. האם אתם באמת מחפשים תשובות? או שמא רק ניגוח. אצל כל אדם פורה שכותב לאורך חייו ניתן למצוא משפטים שהוצאתם מההקשר והתקופה בה נאמרו יהפכו אותו למפלצת. ברל קצנלסון דיבר על הפלסטינים הנאצים, ובלחי" דווקא קשרו עם הנאצים קשרים. בן גוריון הורה לחתוך את אשכיהם של אונסי יהודיות (וההגנה ביצעה) גדולי הליברלים האנגלים קודם למלחמה – דיברו על טוהר הגזע ועוד ועוד.
  כמעט על כל מה שנכתב במסמך האמור יכולתי לחתום גם היום אבל הייתי כותב את הדברים בסגנון אחר, עם דגשים שונים ועם אוריינטציה שונה. מרכזיות תפיסת החירות דהיום – טרם גובשה אז. למי שבאמת רוצה להבין מה אני באמת רוצה, היכן אני נמצא היום, יש שפע של חומר עדכני – כולל מצע שלם שפורסם בידיעות אחרונות בשבת האחרונה. אבל מי שעניינו שונה – מעדיף שאריות של ארוחה שהוגשה לפני שנים רבות במציאות שונה ולאנשים אחרים.

  אהבתי

  1. מר פייגלין שלום,

   ראשית, תודה רבה על הנכונות להתדיין.

   לגבי התבטאויותיך בעבר, אני חושב שמדובר כאן במשהו שהוא מעבר למשפטים שניתן להוציא אותם מהקשרם. כשאתה מדבר על גירוש אוכלוסייה, או על עזרה להגירה של מי שאינו יהודי, או על בית מחוקקים על טהרת היהודים, ברור לך, אני מקווה, שהדברים נתפסים כעמדות מגובשות, כתפיסת עולם. לכן הייתי רוצה לשאול אותך האם אתה עדיין עומד מאחורי אמירות אלה. כמו כן, האם אתה עדיין חושב שיש לנתק קשרים עם מדינות אירופאיות שונות (דוגמת גרמניה – ואני מזכיר לך בעניין זה שכ-70% מהתל"ג של ישראל, אם אני לא טועה, מקורו ביבוא ויצוא, וחלק גדול ממנו לאירופה)? האם אתה עדיין תומך בניתוק הרשות הפלסטינית מחשמל וחומרי גלם? האם אתה עדיין תומך בשימוש בירי חי בלבד ולא באמצעים לפיזור הפגנות?

   בנוסף, הייתי שמח אם תוכל להרחיב לגבי מרכזיות תפיסת החירות בחשיבתך כיום. איך היא משתלבת עם דמוקרטיה קהילתנית, שכתבת בעבר שאתה תומך בכינונה? האם מדובר בחירויות פרט, או רק בחירות לקולקטיב להגדיר את עצמו ואת התנהלותו?

   אני מקווה ששיח גלוי שכזה יעזור לציבור להכיר טוב יותר את עמדותיך.

   אהבתי

  2. המממם. יש כאן נקודה מעניינת.
   הציטוט כאן מתחיל ב"אוקטובר 2008," אבל זה תאריך הסרת המאמר. המאמר במקורו כנראה משנת 2000 לכל המאוחר, עפ"י ארכיב האינטרנט: http://web.archive.org/web/20080706034051/http://he.manhigut.org/content/view/2457/140/ . שזה באמת די רחוק. (מאידך, המאמר הובא בשלימות מספקת כדי שטענות "הוצא מהקשרו" תהיינה די דחוקות לדעתי.)

   את המצע העדכני של פייגלין – הפרסום בידיעות שהוא הזכיר בתגובה שלו – אפשר למצוא כאן: http://mflikud2012.com/archives/2607 . טרם קראתי.

   אהבתי

  3. עצם התגובה שלך משה פייגלין מעידה על האומץ והיושרה שלך לעמוד מאחורי רעיונותיך ועמדותיך מבלי לפחד. גם כי עוד לא קראתי את כל המאמר אני מעריך את זה עוד יותר ומבין שיש לנו כאן מנהיג אמיתי שרואה תמונה כוללת סדורה וכזו שבסוף גם תצליח.

   אהבתי

 17. עם כל הסלידה מהתוכנית ,אני לא יכול שלא להתלהב מהמשפט : "חברות ממשלתיות יופרטו לציבור הרחב, ולא לגרעיני שליטה מאפיונריים כפי שנעשה עד כה"
  גם הרעיון של שנת שבתון כל שנה שביעית נראה לי נהדר (רק לא לצרכי "לימודי יהדות" בבקשה ).
  אני מקווה שלפחות בנושאים האלה תהיה לו השפעה 🙂

  אהבתי

 18. הייל פייגלין !!! תוקם סנהדרין בראשות פייגלין נשיא יהודה, משיח חזון אחרית הימים !!! יימשח ותיכון מלכותו, יימחה זכר עמלק ונזכה לחורבן בית שלישי, עם דב ליאור רב המרצחים היהודים לדורותיהם וכנופיות הבוגדים, מתנחלים יודונאצים עוכרי ישראל, חסרי אמונה ועובדי עגל השטחים.
  לייבוביץ צדק. עבודה זרה ותאווה שהפכו למחלת נפש אחזו בהם.

  אהבתי

 19. נא לא לזלזל
  נם כשהיטלר ניסה לעשות פוטש כושל וחיבר את מייו קאף (המאבק שלי)
  בכלא הרבה זילזלו בו וחשבו שהוא הזוי ומטורף
  יש הרבה מדי קוי דמיון מדאיגים בין שניהם

  אהבתי

  1. הפעולה הכי ברברית ואנטי דמוקרטית שנעשתה בישראל ,זה הטרנספר שנעשה ב2005 ,והגם שבזמננו העכשוי יש עדיין תומכים לפעולה הזאת,זה כמובן לא מכשיר את העוול ,גם לאסד יש תומכים .

   אהבתי

 20. האם פייגלין השתנה ? האם היום הוא שונה ? אם כן מה יהיה כאשר הוא יהיה מנהיג מדינת יהודה ? האם דברים שרואים מכאן…. ? את פייגלין מעניין להיות ראש ממשלה. לא כל כך יהודי או ארץ יהודה וכל מה שהוא מטיף לו. כדי להצביע עבורו עליו לחשוף את טיפשות ציבור ואת הגזענות הטבועה בכל אחד מאיתנו. אין ספק שיש כר נירחב בציבור היהודי שיש לך אחריו . מה שלא כתב פייגלין מה קורה ביוםפ המאה ואחד !
  הורי היו אומרים ביידיש : 'אפייג' זה כמו אצבע משולשת רק האגודל בולטת זהו חצי משמו של 'אפייגלין'

  אהבתי

 21. הנה כמה פנינות:

  * (הקמת משרד) ארץ ישראל… המשרד יעסוק בסיוע להגירתם של מי שאינם יהודים.

  * (משרד התפוצות):…תבוטל החברות באו"ם, וייסגרו השגרירויות בגרמניה ובמדינות אנטישמיות. (אז למה צריך משרד תפוצות?!)

  * הקמת שני בתי נבחרים: בית תחתון … ובית עליון לטיפול בנושאים לאומיים. הבית העליון יורכב מיהודים בלבד…

  מוזר:
  * (משרד החינוך) העמקת הזהות היהודית בכל רובדי החברה, במערכת החינוך מגן הילדים ועד האקדמיה, בתרבות, בתקשורת, ובאמנות. (זה נשמע מפחיד אבל זה כבר תכלס המצב וגדלנו ככה. כל מדינה עושה את זה).
  * חוק שירות קרבי התנדבותי. השירות הקרבי בצה"ל יהיה התנדבותי בלבד. חייל שאינו מזדהה עם מטרות המדינה יהיה פטור משירות הכרוך בסיכון חיים.

  קצת לא ברור מה הולך שמה. מצד אחד הוא יוצא נגד "הריכוזיות שהנהיג השמאל כדי להנציח את שלטונו ואת השקפת עולמו" (לא מונע מהימין לשלוט בכל הבחירות האחרונות?), ו"הבולשביזם המובנה באידיאולוגיה המפא"יניקית", כלומר "כל העליות וכל האידיאולוגיות.. ויוצקו מחדש בצלמנו כדמותנו (השמאל)", אבל מצד שני הוא בורא מחדש את המדינה במקום כמדינת ישראל כמדינת יהודה.

  אם עוזבים רגע את הטרנספר וההתעלמות המוחלטת מהפלסטינים, הגישה היא מעניינת- ליברליזם במקום סוציאליזם, מחוזי בחירה ומשטר יותר רפובליקני. ממשלה פיצית שמשתדלת להתערב כמה שפחות בחיי האזרח (חוץ מכל מה שקשור ליהדות).

  אני מתפלא שיש הרבה קצץ ושצף על "גרעיני שליטה מאפיונריים" בהקשר כלכלי, אבל אף מילה על המונופול שיש הרבנות הראשית על נושאי הדת.

  אהבתי

  1. היה רצוי באמת לפרסם את הדברים ולהביא לידיעת רבים כך שאלה שיצביעו לליכוד יראו בדיוק איפה מתגנב לו בשקט לכנסת הפשיסט שנקרא פייגלין

   אהבתי

   1. די עצוב לי לכתוב את זה אבל אם פייגלין מתכוון לדברים שהוא כותב ברצינות יוסף בא-גד עוד להיזכר כחבר כנסת סולידי לעומתו. מילא הקיצוניות אבל רמת החיבור שלו למציאות היא של ילד בן חמש. אולי בגלל זה הוא לא באמת מפחיד אותי.

    אהבתי

 22. תודה. חיפשתי את התוכנית כבר מספר פעמים בשנים האחרונות ללא הצלחה. היא הוסרה מאתר מנהיגות יהודית בדיוק לפני הפריימרס בליכוד… לא מקרה, כמובן, אלא פשוט ניסיון של פייגלין להצטייר כמתון יותר.

  אהבתי

 23. תודה תומר, אני משתמש בקישור זה בימים האחרונים כדי להוכיח לכל האידיוטים שבטוחים שפייגלין החייכן והנחמד ו"זהות" הם תשובה טובה לביבי ולשחיתות, בבחירות הקרובות.
  זה שימושי מאוד.

  Liked by 1 person

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s