פילפולי הלכה על אוננות והומוסקסואליות

ידידי רבי אוהד אזרחי הפנה את תשומת לבי לבלוג מעניין של ידען גדול בדרכי ההלכה, ובעיקר לפוסט הזה בו הוא מביא תירוצים להתרה מסויימת של אוננות ואף של יחסים הומוסקסואלים. לגבי העניין האחרון מסביר בעל הבלוג ש

לגבי איסור משכב זכור שכתבה תורה, האיסור לא מדבר על נטייה הומוסקסואלית, אלא נאמר ככל מצוות התורה כלפי מי שטבעו כרוב בני אדם. רוב בני אדם המשיכה הטבעית אצלם היא לנשים, ומתוכם יש מי שרוצה להגדיל את תאוותו והנאתו ובוחר לספק את יצרו גם בדרכים שאינן כדרכו. ויש בזה גנאי וכיעור שיש בזה משום העמקה בתאווה שיוצא מגדר טבעו כדי לספק את היצר יותר בדרכים משונות וזרות.

מי שאצלו המשיכה הטבעית היא לבני מינו אין בזה משום העמקה בתאווה יותר מכל שאר אדם, וכלפיו לא שייך כלל הלשון תועבה ושאר גנאי שנאמרו על זה בפסוק. שום דבר שהוא אנושי לא יתכן שיהיה תועבה ומכוער. שום דבר שהוא בטבע אינו יכול להיות תועבה. שום אדם כאדם בעצמותו אינו יכול להיות תועבה כלל חלילה. התועבה שנאמרה בפסוק בלי ספק נאמרה רק על המעשה ולא על האדם, והמעשה הנתעב הוא רק אצל מי שאין טבעו בכך שהולך כנגד אנושיותו וטבעו כדי למצוא סיפוק זר ליצרו.

ועוד ועוד, וראו גם התגובות המעניינות שם. גישתו, כפי שניכר מהמשפטים שהדגשתי, היא של דיאלוג בין העולם להלכה, בין האדם לאלוהים, ולא של כפייה חיצונית של החוק בניסיון "ליישר" את הטבע הסורר. וזה יפה וחכם, וזו דרכה של תורה. הוא אגב לא בא רק להקל, ולמשל כאן הוא לא מתיר "פילגש", כלומר מה שהיום נקרא "חברה", דהיינו זוגיות ללא קידושין.

16 תגובות

 1. מצד אחד אני שמח לראות שישנם אנשי-דת שמנסים לקרב לבבות, במקום להרחיקם. אבל מצד שני – ולא בצדק – אני מתרעם על שאני "אמור לקבל את ברכת הדת" להיותי הומו.

  גם הדת וגם המדע חוטאים בעצם ניסיונם להסביר מהי הומוסקסואליות, והאם יש "הקלות" בעניין הזה – כאילו שמדובר בפשע (המדע, בעיקר, הראה שנטייה מינית היא לא דבר נתון לבחירה, וכך בעצם קיבלתי גם "את ברכת המדע" להיותי הומו). אני לא זקוק לברכתה של שום דוקטורינה, כיוון שאני חי וקיים בעולם בלי קשר להסברים אודות הנטייה שלי (והרי כל פעם זה משתנה – פעם זה ביולוגי, ואח"כ זה יהיה חברתי ואח"כ לך תדע).

  מה גם שפעם, ביוון וברומא העתיקות, אחוז ה"הומואים" באוכלוסייה היה גבוה יותר מאשר היום, וזאת כיוון שהדבר היה מקובל חברתית. זאת-אומרת שהומוסקסואליות היא גם עניין חברתי, ולא רק ביולוגי. הומואים רבים לא היו רוצים לשמוע את זה, אבל אני מודע לעובדות.

  ולכן אני אומר – במקום למצוא סיבות ותירוצים לקיומה של הנטייה ההומוסקסואלית, אולי פשוט צריך ללמוד להבין ולקבל שגם השונות הזו קיימת – תהא סיבתה אשר תהיה. ברור לי שהשאיפה הזו היא חלום-שווא, כיוון שמאז המהפכה המדעית בני-אדם התרגלו לסווג, למספר ולקטלג כל פסיק ונקודה מסביבם.

  אהבתי

  1. שלום,
   ככותב אותה תשובה רציתי לומר שקיבלתי את ההערה הצודקת ותיקנתי את דברי. באמת הדיון אם זו בחירה או טבע או סביבה וכו' הוא מיותר ואנחנו לא יודעים על זה שום דבר ברור, ונכנסתי אליו בלי מחשבה.

   בעיה מבחינה הלכתית יש רק במשכב זכור מלא שהוא איסור הלכתי על המעשה כשלעצמו בלי שום קשר לכך אם מי שעושה אותו הוא הומוסקסואל או לא, ובוודאי בלי קשר לשאלה האם הנטייה היא בחירה או טבע.
   מלבד זה לחיות ביחד, לאהוב, וכל מעשה אחר מלבד משכב ממש אין בהם שום איסור הלכתי [לגבי הוצאת זרע הארכתי בתשובה בסעיף ו' שגם בלי היתר משום אונס אין בזה איסור כלל כל שלא נעשה כדי למנוע הריון]. וגם זה לא תלוי כלל בשאלה אם זה בחירה או טבע.
   כך שלגבי הדיון ההלכתי אין משמעות כלל לשאלה אם זה טבע או בחירה.

   מבחינה יותר רחבה יש אמירה בפסוק שמשכב זכור הוא תועבה. לפי הקשר הפסוקים שהגדירו את זה כמעשה ארץ מצריים (שאינו קשור למה שעשו היסטורית במצריים אלא הוא כעין "קוד" לסוג מסויים של גישה לחיים), וכן לפי מה שנראה דעת התורה שבעל פה ממקומות רבים ששייכים לעניין באופן רחב יותר, נראה שפירוש האמירה תועבה הוא ביחס לאנשים שעושים כך לא מתוך נטיה הומוסקסואלית [בין אם היא טבע או תרבות או בחירה מודעת] אלא מתוך חיפוש להשביע את היצר בדרכים שהן לא שגרתיות ורגילות כדי שיהיה חדש ומסעיר יותר. קצת כמו המשתאות הרומיים שהיו מדגדגים את הגרון כדי להקיא ולאכול עוד ועוד. וגם כאן כיוון שכבר מיצו את מה שיש בדרך הרגילה ושבעו, מחפשים להיות רעבים באופן יזום על ידי גירויים חדשים לא קונבנציונאליים. ורק על אופן כזה נאמר תועבה.
   כל בחירה בנטייה הומוסקסואלית שלא באה ממניע כזה לא נאמר עליה תועבה. בלי הבדל אם זה טבע או בחירה. כך שגם לגבי הדיון בפירוש הפסוק שקורא לזה תועבה אין שום נפקא מינה בשאלה אם זה טבע או בחירה ולכן היה מיותר לגמרי להכנס לשאלה הזו.
   (אם זה מעניין, לגבי השאלה של ביטול מצוות פריה ורבייה הארכתי בגוף התשובה, שגם לגבי זה אין הבדל אם זה הנטייה היא בטבע או לא)

   אני לא מתכוון להצטדק שההלכה לא חשוכה ויש בה נאורות, היא לא משועבדת לתפישות שלנו לגבי נאורות, ובוודאי יש מקומות רבים שאינה עולה עמן בקנה אחד.
   לדעתי אם נשפוט בעיניים "נאורות", נגלה אם נבדוק מקרוב שלא בכל נושא ההלכה "חשוכה". זה הרבה יותר מורכב מאשר עימות בין שני מחנות שעומדים זה מול זה ואו שהם מסכימים או שהם מנוגדים. בעולם ההלכה אין בכלל חלוקה של עמדות לפי סולם של שמרנות או ליברליות. יש מקומות שכתבתי "עמדות שמרניות", ויש מקומות ש"עמדות ליברליות", ומישהו העיר שהכותב מבולבל לגבי איזה קו רצונו לנקוט. ובאמת ניסיתי לברר בכל מקום מה כתוב בנאמנות למקור ככל האפשר ובתמימות בלי לנקוט שום "קו".

   אם מישהו רוצה גם לקבל את עמדת ההלכה וגם להשאר בדעות שיש לו מהתרבות שהוא חי בה או מחשבתו האישית ומצפונו, נראה לי נכון שיסתכל באופן אמיץ על הסתירות במלוא חריפותן ויתמודד ביושר איתן כפי הכרתו ובחירתו. במה שאני כותב אין כוונה להביע שום דעה או ייעוץ לגבי ההתמודדות הזו, ובוודאי שלא לנסות להקל עליה על ידי רצון "לעגל פינות".

   בוודאי חלילה לא התכוונתי לעמדה של לתת למישהו שלא ביקש איזשהו אישור או הסכמה או קבלה וכו'. כתבתי כמענה לשאלה. מי שלא שאל אותי לדעתי בוודאי לא עולה בדעתי לומר עליו שום דעה או שיפוט או הסכמה מטוב ועד רע.
   אם אטען שלא צודק מי שמדבר מתוך שנאה רגשית ועוטף את זה בדמגוגיה לא מדוייקת של "תורה", ממילא ישתמע שאני בא לתת אישור או קבלה או הצדקה או תמיכה למי שהותקף. ובאמת לא התכוונתי לתת תמיכה להומוסקסואלים דתיים. רק כי פעילות חברתית או הבעת דעות חברתיות ערכיות זה לא תחום העיסוק והיכולות שלי, לא בגלל שלא אכפת לי. התכוונתי רק להביע דעה מנומקת לגבי ניתוח העמדה המדוייקת של ההלכה כמו שאני מנסה לעשות כך, בלא פחות עניין ומאמץ, גם בסוגיות של דיני קניינים או בשר בחלב וכיו"ב. כל מה שנובע מזה לגבי יחסים ומתחים בין דעות ואנשים יוצא ממילא מהנחת הדברים על השולחן.

   מה שכתבתי שחלילה לקרוא לנטייה אנושית תועבה וכיו"ב, זו לא הבעת עמדה ודעה שלי אלא מסקנה מקריאה בהרבה מקורות שכך היא דעת חז"ל. כשלומדים שנים רבות יש דברים שמצטברים מקריאה בהרבה מקורות ומצטרפים לידיעה ברורה שכך כתוב במקורות ולא תמיד אפשר לפרט מראי מקום לכל דבר, כל מה שכתבתי כאמירה כללית בלי ניתוח גמרא מסויימת הוא רק על דרך זו.

   בכל אופן אני מזדהה לגמרי עם ההרגשה ועם ההתרעמות ומבקש סליחה ומתנצל מהלב.

   כל טוב

   אהבתי

 2. אמנם יש לי חברים הומואים, אבל, הומוסקסואליות היא מחלה לכל דבר: היא נוצרת כשהבן אדם לא עובד את אלוהים בתור מלך העולם, הבורא, אלא הבריאה נהפכת לאלוהים עצמו, כמו דמות האם או האב אצל ההומוסקסואלים. אלוהים לא ברא זכר וזכר או נקבה ונקבה, אלא זכר ונקבה, ואין טעויות אצל אלוהים, רק אצל בני האדם. זאת לא נטיה מולדת אלא נרכשת, וכדי להחלים, הבן אדם צריך לבקש מאלוהים, שיעזור לו, בדיוק כמו מפרנויה, למשל. אני לא דתיה בכלל, אז אל תתנפלו עלי. אבל אני כן מכירה את אלוהים ואת התנ"ך. אגב, כל גטו דתי, כמו חצרות של רבנים, הם סוג של הומוסקסואליות, מפני שהם מקבלים רק את עצמם. אני לא מגיבה כדי לשפוט את הבן אדם, אבל אני כן יודעת בברור שזאת מחלה,והיא רוחנית, לכן גם ההחלמה צריכה להיות רוחנית, מאלוהים עצמו.

  אהבתי

  1. לואיזה,
   אם את מכירה את התנ"ך את בוודאי יודעת שעל פיו (למשל שמות כ"א ז') כיהודיה מותר לאביך למכור אותך כשפחה לגבר אחר (ולחילופין, לבן זוגך למכור את בתך לגבר אחר). איך את מתייחסת לחוק הזה?

   אהבתי

   1. אני חושבת שברית סיני היתה ברית עראית, לתקופה מסוימת, שבה אלוהים התרצה לעם ישראל, הלא בוגר, ביציאתו מארץ מצרים, כשהוא לא היה יכול, לעמוד מול אלוהים עצמו, בגלל האש השורפת. מאז, אלוהים הדגיש גם בנביאים שהרבה מהחוקים שנתן, לא חשובים לו כמו שחשובים לו משפט וצדקה, ולב נקי.
    אי לכך, אלוהים בתור פדגוג דגול, לימד את העם [שוב, הלא בוגר], את האסור-ומותר, בצורת צו לצו קו לקו, עד שיתבגר רוחנים, ויהיה מסוגל לשפוט שלא כל מה שמותר- גם נחוץ. כפי שההיסטוריה מלמדת, העם לא באמת התבגר, ולכן גם היום, כשכבר אין בית מקדש, ואין קורבנות, העם עדיין עסוק במותר- אסור, במקום בלב החדש, שאלוהים רוצה לתת לנו, לתקופה הנוכחית, בפתח הגאולה.
    לכן למכור לשפחה, לא רלוונטי, כשם שהרבה מהחוקים לא רלוונטים.
    רק ברית נח, ברית המילה, ברית אברהם [על ארץ ישראל שלנו לדורי דורות], וברית השבת, הן בריתות עולם. ברית סיני היא לא ברית עולם.

    אהבתי

    1. אם הרית סיני היא לא ברית עולם, למה את מביאה ממנה ראייה לכך שהומוסקסואליות היא מחלה? הרי בבריתות האחרות כלל לא מדובר על זה.

     אהבתי

     1. דווקא התכוונתי יותר לבראשית ב':כד': "על כן יעזב איש את אביו ואימו, ודבק באישתו, והיו לבשר אחד".
      גם הגירושים לגיטימיים על פי ברית סיני, אבל לא לפי מלאכי ב': טז': "כי שנא שלח, אמר ה', אלוהי ישראל".
      או שאלוהים שונא את החגים: ישעיה א':יד': "חדשיכם ןמועדכם שנאה נפשי"…
      אבל יותר מכל, אולי הכי חשוב זה: מה רוח אלוהים אומרת לנו לעשות, ואיך היא מנחה אותנו, יום אחרי יום, בצורה אישית. והרוח לא אומרת, לנאוף או להחליף טבע אחד בשני: אבל אני כן מודעת לזה שזה במוסכמות, גם החברתיות וגם הדתיות.

      אהבתי

      1. למה את מבינה את הפסוק "על כן יעזב איש את אביו ואימו, ודבק באישתו, והיו לבשר אחד" כחוק או כתיאור מחייב של המציאות? האם את מבינה ככה את הפסוק שלפניו: "וַיֹּאמֶר, הָאָדָם, זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי, וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי; לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה, כִּי מֵאִישׁ לֻקְחָה-זֹּאת"? מה, האישה היא עצם מהגבר והיא נלקחה ממנו? אני חושב שאת מפרשת את המילים כאן באופן מילולי מדי.

       אהבתי

       1. אני מבינה שאלוהים זיהה את פוטנציאל החטא באדם, והפריד ממנו את החלק המועד לפורענות, כמו שהוא עשה גם בהפרדה של השטן מגן העדן שלו, ברגע שהוא טומא. יכול להיות שזה מסובך לי לתרגם מציאות "רוחנית" למילים: נכון שמילים מסבכות עניינים.
        אבל רוח אלוהים עוזרת.

        אהבתי

        1. אם את יכולה לפרש את הפסוק ההוא ובעצם להוציא אותו ממשמעותו המילולית, למה שלא תפרשי כך גם את הפסוק "על כן יעזב איש את אביו ואימו, ודבק באישתו, והיו לבשר אחד". אפשר לפרש: על כן יעזוב אדם את עברו וידבק במי שהוא מרגיש שהוא בן או בת זוגו. המילים "איש" ו"אשתו" יכולות להיות מטאפורה לכל זוג, כאשר אחד הצדדים הוא ה"יין" והשני ה"יאנג".

         אהבתי

         1. כנראה שאנחנו מדברים על שתי צורות שונות להתייחס לדברים. אני מנסה להבין דברים דרך ה"רוח", ולא לפי משהו שמלמדים בצורה ה"קלאסית" בתנ"ך. לא?

          אהבתי

          1. אני מבין שאת מנסה להבין דברים דרך ה"רוח". הפרשנות שהצגתי לפסוק ההוא היא גם דרך הרוח, ולא בשום צורה "קלאסית". היא לא פרשנות טובה בעינייך?

           אהבתי

 3. שלום תומר,
  הלכתי לישון אתמול, אז לא הספקתי לענןת.
  אני חןשבת שאתה מאוד מלומד, עם ידע מקיף בהרבה תחומים, וגם איש רוח לפי ההגדרות הספרותיות – פילוסופיות – דתיות.
  אני, בן אדם פשוט, ולכן אני מבינה את התנ"ך כפי שאלוהים הרחמן, נותן לי להבין,ברוח שלו [מבלי שלמדתי מאחרים], כי מי אני שאבין מעצמי?
  לזה התכוונתי.
  יום טוב, לואיזה

  אהבתי

  1. הבנתי לואיזה, תודה על התגובה.
   ויש לי עצה: להבא אל תכתבי ש"אני כן מכירה את אלוהים ואת התנ"ך", כאילו שבתנ"ך אכן כתוב שהומוסקסואליות זו מחלה, אלא כתבי שאת מבינה את התנ"ך כך או אחרת.

   אהבתי

 4. לתומר

  כדי להיות ברוח ולקבל ברוח מאלוהים, עלינו להיות, קודם כל מוכנים לוותר על כל הידע שצברנו בחיים.להישאר ערומים,טיפשים,חסרים וכו.

  מצב הגורם לעינוי נפש, מכיון שאין לנו אחיזה באיזו שהיא ידיעה, או תובנה הממלאת אותנו הנותנת לנו ביטחון, סיפוק ועונג.

  רק לאחר ,הניקוי שנעשה על ידי אלוהים,בעיקבות הבקשה והמוכנות ,האמיתית שלנו,יש מקום לרוח אלוהים להיכנס.

  אז ,או שאנחנו דוברים וחושבים מהידע שצברנו, או שאנו מתחדשים בכל יום מאלוהים.או שבלב שולט האגו, או שבלב שולט אלוהים.

  בלי התהליך הנל ,לא נוכל להיות ברוח אלוהים.זהו תהליך פנימי ,יום יומי של בחירה מתמדת ,שבה אנו לומדים לזהות ,מתי הרוח האלוהית שורה ,מפרשת את התנך ,מדברת וכו , ומתי האגו ,או האגו השולט ,או האגו הידען,או האגו המתחפש לצדיק ,הוא זה שמפרשן ,הוא זה שמדבר.

  עם יד על הלב,האם ניסית להחזיר לאלוהים את כל הידע שצברת ולהישאר ריקן, כדי שרוח אלוהים תשרה בך? האם נלחמת ,במחשבות ,בקולות וברצוןשלך לידע ,כשהמתנת לאלוהים?

  אי אפשר לקבל נבואה ,אי אפשר לקבל ברוח ,כשהכלי לא מוכן והרצון לא טוהר.

  אלוהים לימד אותי זאת צעד אחרי צעד ,ויתור ועוד ויתור,מלחמה ועוד מלחמה,ואז הארה ,שחרור ,ההבחנות באות זו אחר זו.לא בתאוריה ,הן באות בחוויה ,ביישום,"ומבשרי אחזה אלוה". הפסוקים נעשים חיים.

  לא תמיד הזהוי ברור וצריך להיזהר לשאת את שמו לשוא.

  לפני שנים למדתי הרבה ספרים ,גם קבלה ורציתי להעמיק עוד ועוד ,להכיר את אלוהים ,את דרכיו ,לדבוק בו בכל נפשי. ואז הועמדה בפני השאלה ,{היא באה מבפנים} האם את רוצה ללמוד מאלוהים ישירות ,שהוא יהיה המורה הישיר שלך? או ללמוד דרך ספרים ומורים?היה לי קשה לוותר על הידע בספרים,במיוחד אשלג שהיה נביא אמת ולהישאר ריקה ,ללא אפשרות לידע נגיש,ולהנאה שבלימוד דרך ספר.

  בחרתי ,בחרתי ללמוד מאלוהים כפי שהוא יראה לנכון לתת לי.הרי בסופו של דבר לכך הספרים מכוונים, המטרה היא לא להיתקע בספר.על המורה אלוהים דיברו הנביאים.כל אחד יכול להיות תלמידו הפרטי.אני מודה לו על כל מה שלימד וילמד ,שום ספר או שיעור אינם דומים לשיעור,ידע ,עונג שאתה מקבל מאלוהים.

  רבקה

  אהבתי

  1. הנה לכם פרושו של המלך משיח לאיסור משכב שכר. הפרוש ימסר לעם ישראל עוד 30 שנה. המשיח עצמו יתגלה עוד שנתיים וחצי לערך. הוא חי וקיים ובתל אביב.
   והנה הפרוש: בתקופה ההיא היה עבודת אלילים ובין היתר גם איבר המין הזכרי נחשב כאליל ומשכב הזכר היה בעצם עבודת אלילים למען סגידה לזיין ולא לשם
   הנאה דוקא. ולכן כדי להרחיק את
   היהודים מן האלילים כתבו שהשוכב עם
   זכר מות יומת. ישנו עוד פרוש יותר
   טוב לפסוקה זה, אך המשיח מעדיף
   למסור זאת לא בבלוג בנט אלא קבל עם
   ועדה. בכל מקרה הבחור פה, מבצע
   את כל פעולותיו החשאיות כדי להגיע
   במפתיע בקול רעש גדול, תוך כיבוש
   הארץ בלי טיפה אחת של דם. יש למה
   לחכות

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s